עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

המלצות לשימוש במתקני משחקים

יצאתם לגן המשחקים עם הילדים, שימו לב לדברים הבאים:

חפשו אם יש סימון באתר המשחקים אליו הגעת. בכניסה לאתר המשחקים צריך להיות שלט בגודל 70*80 ס"מ לפחות שיכלול את הפרטים הבאים: שם בעל האתר, מספר מזהה של הגן, שם החברה המתחזקת ומספר ההיתר שלה, תאריך בדיקה אחרונה ותאריך בדיקה הבאה ( לפחות אחת לשנה). על גבי השלט צריכה להיות תווית תו תקן עדכנית (כולל סמל החוגה של מכון התקנים) הכוללת גם את שנת התוקף. ניתן לראות דוגמאות לשילוט זה כאן
אתר ללא שלט משמעו שהאתר אינו בטיחותי!
אם לא מצאתם שלט ניתן לפנות לממונה על התקינה במשרד התמ"ת ולבעל האתר (הרשות המקומית בד"כ)
במידה וקיים שלט אך נראה כי האתר לא תקין מסיבה כזו או אחרת, יש לדווח למכון התקנים הישראלי.
האחריות המשפטית לתקינות האתר מוטלת על בעל האתר ועליו בלבד.
מתקנים שיוצרו והותקנו עד לתחילת 2006 ייבדקו על פי דרישות התקן עד לאותו מועד.
מתקנים שיוצרו החל מ- 2006 ייבדקו לפי התקן החדש.
תוכלו לבדוק בעצמכם במנוע חיפוש מתקני משחקים מאושרים 

על התקן
התקן למתקני משחקים ת"י 1498 הוא תקן רשמי. כלומר, חובה על פי חוק לייבא, לייצר ולשווק רק מתקני משחקים העומדים הדרישות התקן. על חלק 7 של התקן: התקנה, פיקוח תחזוקה ותפעול של מתקני המשחקים, חלה חובת תו תקן החל מה- 2.1.2006. משמעות הדבר שעל כל המתקנים המיוצרים בארץ חלה חובת פיקוח של מכון התקנים הישראלי החל משלבי התכנון ועד לשלבי הייצור, ההתקנה והתחזוקה של המתקנים.( באחריות בעל האתר: רשות מקומית, גן פרטי וכו').

מה בודקים?
תחזוקת האתר תתבצע על ידי גורמים בעלי כישורים במטרה ליצור תכנית עבודה שנתית ומתוכננת מראש כגון: צביעה, השלמת כיסוי שטח במידת הצורך, חיזוק ברגים ועוד.
תחזוקת שבר: תיקונים מיידים כתוצאה מפגעי מזג אוויר וונדליזם שיש לבצע.
בדיקה חזותית: מתבצעת על ידי נציג בעל האתר אחת לחודש לפחות, כדי לוודא שלא חלו שינויים מתקן שעלולים להוות סכנה לציבור.
בחינה שנתית עיקרית: בדיקה על ידי גורם מקצועי שקיבל הכשרה מיוחדת ואמורה להתבצע אחת שנה לפחות. בדיקה זו עתידה להתקיים בעקבות שינויים מהותיים באתר המשחקים כגון: החלפת אלמנטים של מגלשות כתוצאה משריפה של המתקן, כתוצאה מהוספת מתקנים בגן וכו'.