עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

חיפוש גני משחקים מאושרים

התקנים חלים על מתקנים ויחידות שהותקנו במגרשי משחקים לשימושם של יחידים או קבוצות (לא כולל "גני הרפתקאות" או מתקני ספורט וכושר אלא אם הותקנו כחלק ממגרש המשחקים).

התקנים למתקני משחקים הוכרזו כ"תקן רשמי בחובת תו תקן",כלומר, כל מתקן שבמגרש משחקים חייב לקבל היתר של מכון התקנים לגבי ייצור, התקנה ותחזוקה. החובה מתבטאת בבדיקות ובחינות הנערכות ליצרן המוצר, למתקין ובקרות הנערכות לתחזוקה שוטפת.

דרישות התקנים נקבעו לאחר שנלקחו בחשבון מקדמי סיכון (risk factors). התקנים מפרטים דרישות שיגנו על ילדים מפני גורמי סיכון (hasards) העלולים להפתיעם כאשר הם משתמשים במתקנים על פי ייעודם, או כאשר הם משתמשים בהם באופן אחר שניתן לחזות מראש.

שימו לב!

החל מה 1/1/2021 ישונה משטר הפיקוח בתחום תחזוקת מתקני משחקים .
השינויים המהותיים הינם:
1. ההיתר עובר מהחברה המתחזקת לבעל האתר. בקשה חדשה לקבלת היתר לאתר משחקים תעשה רק על ידי בעל האתר.
2. תקופת המעבר להעברת היתר תו התקן לידי בעל האתר, תהיה עד 2024, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים.
3. בעלי אתרים שיעבירו את ההיתר על שמם לפני סיום תקופת ההתקשרות עם החברה המתחזקת, יזכו להקלות.
4. בעל האתר יוכל להשתמש בקבלן משנה לצורך תחזוקת מתקני המשחקים שברשותו. קבלן המשנה חייב להיות בעל תעודת הסמכה תקפה ממת"י.

למידע נוסף ניתן לפנות לשרון מנשה בדוא"ל:  sharon_me@sii.org.il