עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

שלב הפיקוח והתחזוקה

 

לאחר שהסתיימו בהצלחה הבירורים המוקדמים, מתחיל שלב הפיקוח.
 כצעד ראשון, על היצרן לחתום  על הסכם פיקוח.


לאחר מכן, מכון התקנים יערוך בחינות ובדיקות בהתאם לנת"מ (נספח תנאים מיוחדים).

הבחינות והבדיקות כוללות:

1 .   בחינת התאמת תיק המוצר לביצוע בפועל;

2 .   בחינת יישום תוכנית האיכות;

3 .  ביצוע בדיקות מדגמיות של המוצרים;

4 .   פיקוח על ייצור המוצרים ובקרת האיכות באמצעות בחינות תהליך;

5 .   עמידה בדרישות האיכות במבדקים (לפי ת"י 9001 ISO או לפי נוהל מת"י 005(.


שינויים בהיתר:

שינויים בתהליך הייצור- יש להודיע בכתב למנהלת תו תקן או למעבדת מכון התקנים לפני ביצוע. 

ברצונכם לשנות דגמים (הרחבת היתר)? 

עליכם להגיש טופס בקשה להרחבת היתר ולפרט בו את הדגמים החדשים שתרצו להוסיף להיתר.

תהליך זה יצריך בדיקות מעבדה נוספות ולאחר המלצה לוועדות הציבוריות יתבצע השינוי.

ברצונכם לבטל?

נא הגישו טופס ביטול היתר 

 אנו נמליץ לוועדה מקצועית ולוועדת היתרים לבצע את אשר ביקשתם.

תהליך פיקוח