עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
10000-2013.jpg

התקן לניהול אחריות חברתית ת"י 10000

Layer2.jpg

ניהול אחריות חברתית הוא האופן שבו הארגון מיישם שיקולים חברתיים, סביבתיים, כלכליים ואתיים בדרך להשגת הצלחה וקיום לטווח ארוך.

בעידן המודרני, אחריות חברתית מהווה גורם חשוב בהצלחה ארגונית ועסקית.

אחריות חברתית (Social Responsibility, SR) היא גישה המביאה בחשבון שיקולים חברתיים, אתיים, סביבתיים וכלכליים בניהול ובקבלת החלטות. ארגונים, וכן מחזיקי העניין שלהם, מגלים מודעות הולכת וגוברת לצורך בניהול אחריות חברתית וליתרונות שניהול כזה יכול להביא עמו.

ארגונים וחברות כבר מבינים שבעידן המודרני אי אפשר להבטיח הצלחה ארגונית ועסקית ללא הבטחה דומה של הצלחה חברתית וסביבתית. כתוצאה מכך, גישת האחריות החברתית הולכת ותופסת מקום מרכזי בתרבות הארגונית של גופים שונים. בעולם הגלובלי, ארגונים מוצאים את עצמם מחויבים להוכיח בפני אחרים, כי הם פועלים מתוך עקרונות של אחריות חברתית, זאת כדי שיוכלו להיות חלק משרשרת האספקה של אותם גופים. כמו כן, קיימות מגבלות יצוא לארצות בהן קיימים חוקים ותקנות מחמירים בנושאים שונים הקשורים באחריות חברתית.

הקמה של מערכת לניהול ת"י 10000

מערכת ניהול האחריות החברתית צריכה להיות חלק בלתי נפרד מכלל מערכות הניהול שהארגון מקיים באופן שוטף. לפיכך עליה להשתלב במערך הניהול הכולל כאמצעי נוסף, המחזק את הפעילות המכוונת להצלחת הארגון. המערכת מבוססת על גישה תהליכית, אשר במסגרתה היבטים של אחריות חברתית מוטמעים בכל התהליכים הקבועים שהארגון מקיים לצורך ניהול, ניטור ושיפור בטווח הקצר, הבינוני והארוך. תהליך הניהול מתבסס על ניהול סיכונים כולל ומושכל, המזהה ומנהל את ההשפעות השליליות שעלולות להיגרם מפעילות הארגון, ובתוך כך ממקסם את הערך שהארגון יכול לייצר עבור עצמו ועבור כלל מחזיקי העניין שלו.

תפיסת ניהול אחריות חברתית רואה בציות לחוק דרישת סף מינימאלית, ומניח שהארגון מכיר היטב את הסביבה החוקית שבה הוא פועל, וכן את העדכונים והמגמות ברגולציה החלה עליו, והוא מציית להם. המשמעות של ניהול אחריות חברתית היא אימוץ גישה של "מעֵבר לציות".

התקן במתכונתו החדשה [ת"י 10000:2013] מאפשר קבלת התעדה למערכת ניהול אחריות חברתית, תואם את מבנה תקני הניהול של ארגון התקינה העולמי [ISO] ומכיל נספח מדדים לבדיקת רמת הבשלות של ארגון בניהול אחריות חברתית. נספח זה מספק לארגונים כלי להערכה עצמית של החוזקות והחולשות שלהם עצמם, לקביעת רמת הבשלות שלהם ולזיהוי הזדמנויות לשיפור.

התקן ישים לארגונים מכל גודל או תחום, והוא יכול להכיל או להשתלב עם מערכות ניהוליות אחרות, כגון: מערכת ניהול איכות, מערכת ניהול סביבתית, מערכת ניהול פיננסית, מערכת ניהול בריאות ובטיחות בתעסוקה ומערכת ניהול יחסי עבודה.

הדרך להתעדה

התעדה נעשית לאחר יישום של תהליך פנים ארגוני בו מוטמעת בהצלחה בהתאם לדרישות התקן מערכת האחריות החברתית בארגון. לצורך התנעת התהליך, מומלץ לרכוש את התקן במרכז המידע של מכון התקנים, ללמוד את הדרישות ולהשתתף בהדרכות מתאימות. כמו כן ניתן להסתייע ביועצים חיצוניים המתמחים בניהול מערכת אחריות חברתית בארגון. כדאי לראות בתהליך הזדמנות לשיפור באמצעות צוות של הארגון שיזכה למחויבות ומעורבות ההנהלה. יש לבצע מבדק מקדים על ידי מכון התקנים הישראלי לבחינת הפערים, ובסופו של התהליך, סוקרים בלתי תלויים של מכון התקנים הישראלי יבצעו מבדק המאשר התאמה של מערכת ניהול האחריות החברתית בארגון לדרישות.

הלקוח מכון התקנים הישראלי
רישום במכון התקנים הישראלי הצעת מחיר הכוללת: בדיקת נהלים ומבדק שלב א (מקדים), ומבדק שלב ב' (התעדה) והסכם פיקוח
אישור של הצעת מחיר מנוי מנהל לקוח
תיאום מבדק התעדה עם מנהל הלקוח בדיקת מסמכים, קיום מבדק מקדים (Stage 1) ומבדק התעדה (Stage 2)
התייחסות לממצאי המבדק וביצוע תיקון ופעולה מתקנת הערכת הפעולה המתקנת ואישורה, משלוח תעודות
קיום פעילות שוטפת לשיפור מערכת ניהול קיום מבדקי מעקב והערכה מחדש לבדיקת התאמת מערכת הניהול של הארגון לדרישות

לקבלת הצעת מחיר לחץ כאן

מכון התקנים הישראלי - הבחירה הנכונה עבורך!

  • למכון התקנים הישראלי מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות.
  • אנשינו הם ממיטב המומחים המקצועיים המובילים בתחום האיכות, בעלי ניסיון והכרות טובה של צרכי הלקוחות.
  • מכון התקנים הישראלי הוא גוף ההתעדה הגדול בישראל.
  • במכון התקנים הישראלי מגוון שירותים תחת קורת גג אחת: התעדה (בודדת ומשולבת), מגוון בדיקות מעבדה ומרכז הדרכה.
  • מכון התקנים הישראלי חבר בוועדות תקינה בין לאומיות ובעל הסכמי שיתוף פעולה עם גורמים מובילים בעולם.
  • מכון התקנים הישראלי חבר ברשת IQNet המאגדת בתוכה גופי התעדה (C.B) מכל העולם.
  • לקוחות מת"י מקבלים באופן בלעדי תעודת IQNet ללא תשלום, ובנוסף מתאפשרת קבלת הכרה הדדית באמצעות חברי IQNet ככלי שיווקי לארגון.


תקנים נוספים בתחום

לפרטים נוספים
ד"ר נצן איל

מספר טלפון

052-2891767
Nitzan@sii.org.il
לרישום
גב' שרית לב

מספר טלפון

03-6465313
qsales@sii.org.il