עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לוגו המכון בג'יפג איכותי במיוחד.jpg

רשימת תיוג אחריות חברתית משכ"ל

Layer 8.jpg

אחריות חברתית (Social Responsibility, SR) היא גישה המביאה בחשבון שיקולים חברתיים, אתיים, סביבתיים וכלכליים בניהול ובקבלת החלטות. ארגונים, וכן מחזיקי העניין שלהם, מגלים מודעות הולכת וגוברת לצורך בניהול אחריות חברתית וליתרונות שניהול כזה יכול להביא עמו.

רשימת תיוג זאת מבוססת על התקן הישראלי לאחריות חברתית [ת"י 10000] ומאושרת על ידי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי כחלופה בהקשר החברתי בתנאים להשתתפות במכרז [ראו מצ"ב מודעה של משכ"ל].
הדרישה שארגונים יקבלו עליהם אחריות חברתית מכירה בכך, שהשגשוג והקיימוּת (Sustainability) של ארגון תלויים בגורמים סביבתיים וחברתיים רבים, שבקרבם פועל הארגון.

רשימת תיוג זו נועדה לסייע לארגונים להכין ונהל מערך של דרישות [שרובן נדרשות ע" החוק הישראלי] בתחום אחריות חברתית ולוודא שעובדיהם מקבלים את מגיע להם [ואף מעט יותר]. רשימת התיוג מתייחסת:

 • למנהיגות הנהלת הארגון בנושא
 • לזיהויי ובדיקת עמידה בדרישות החוק
 • להעסקה כחוק
 • להדרכת עובדים
 • לבחינת סביבת העבודה
 • לאתיקה
 • ולתפעול וניתוח תקופתי של הפעולות

הפעילויות הנדרשות מרשימת תיוג זו צריכות להיות חלק בלתי נפרד מכלל מערכות הניהול שהארגון מקיים באופן שוטף. היא אמצעי נוסף, המחזק את הפעילות המכוונת להצלחת הארגון. אגף איכות והסמכה של מכון התקנים הישראלי הכין את רשימת התיוג לאחריות חברתית משכ"ל, ואף עומד לרשות ארגונים לבחון ולהוציא תעודה המעידה על כך. תהליך מתן האישור כולל בחינת מסמכים ומבדקים באתרי הפעילות של הארגון.

הדרך להתעדה

התעדה נעשית לאחר יישום של תהליך פנים ארגוני בו מוטמעת בהצלחה, בהתאם לדרישות התקן, מערכת ניהול האיכות בארגון. לצורך התנעת התהליך, מומלץ לרכוש את התקן במרכז המידע של מכון התקנים, ללמוד את הדרישות ולהשתתף בהדרכות מתאימות. כמו כן ניתן להסתייע ביועצים חיצוניים בתחום זה. כדאי לראות בתהליך הזדמנות לשיפור באמצעות צוות של הארגון שיזכה למחויבות ומעורבות ההנהלה. בסופו של התהליך, סוקרים בלתי תלויים של מכון התקנים הישראלי יבצעו מבדק המאשר התאמה של מערכת ניהול האיכות בארגון.

הלקוח מכון התקנים הישראלי
רישום במכון התקנים הישראלי הצעת מחיר הכוללת: בדיקת נהלים ומבדק שלב א (מקדים), ומבדק שלב ב' (התעדה) והסכם פיקוח
אישור של הצעת מחיר מנוי מנהל לקוח
תיאום מבדק התעדה עם מנהל הלקוח בדיקת מסמכים, קיום מבדק מקדים (Stage 1) ומבדק התעדה (Stage 2)
התייחסות לממצאי המבדק וביצוע תיקון ופעולה מתקנת הערכת הפעולה המתקנת ואישורה, משלוח תעודות
קיום פעילות שוטפת לשיפור מערכת ניהול קיום מבדקי מעקב והערכה מחדש לבדיקת התאמת מערכת הניהול של הארגון לדרישות

לקבלת הצעת מחיר לחץ כאן

מכון התקנים הישראלי - הבחירה הנכונה עבורך! 

 • למכון התקנים הישראלי מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות.
 • אנשינו הם ממיטב המומחים המקצועיים המובילים בתחום האיכות, בעלי ניסיון והכרות טובה של צרכי הלקוחות.
 • מכון התקנים הישראלי הוא גוף ההתעדה הגדול בישראל.
 • למכון התקנים הישראלי הסמכה על ידי RvA ו- ANAB , גופי ההסמכה מהגדולים בעולם.
 • במכון התקנים הישראלי מגוון שירותים תחת קורת גג אחת: התעדה (בודדת ומשולבת), מגוון בדיקות מעבדה ומרכז הדרכה.
 • מכון התקנים הישראלי חבר בוועדות תקינה בין לאומיות ובעל הסכמי שיתוף פעולה עם גורמים מובילים בעולם.
 • מכון התקנים הישראלי חבר ברשת IQNet המאגדת בתוכה גופי התעדה (C.B) מכל העולם.
 • לקוחות מת"י מקבלים באופן בלעדי תעודת IQNet ללא תשלום, ובנוסף מתאפשרת קבלת הכרה הדדית באמצעות חברי IQNet ככלי שיווקי לארגון.

לפרטים נוספים
גב' רוית שחר

מספר טלפון

052-338116
Ravit_m@sii.org.il
לרישום
גב' שרית לב

מספר טלפון

03-6465313
qsales@sii.org.il