עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

מדריך ליבואן המתחיל

צו יבוא חפשי מתנה יבוא של מוצרים מסוימים לארץ ב"אישור תקן" (בדיקתם במעבדה המאושרת לבצוע פעולה זו). רשימת התקנים שמוצרים אלה מתייחסים אליהם,  מופיעה בתוספת השנייה של צו יבוא חופשי.

אנו ממליצים תחילה להביא דוגמת המוצר אותו אתם רוצים לייבא לבדיקת דגם במכון התקנים, וזאת בטרם היבוא של המשלוח כולו. אם הוצגה דוגמה כזו ותוצאות הבדיקות היו חיוביות, יקבל היבואן תעודה חיובית אשר תשמש כאישור דגם ובסיס למתן "אישור תקן" למשלוחי המוצרים שיגיעו בעתיד, מאותו הדגם ושל אותו יצרן מאותה ארץ יבוא.

בכדי להתחיל הליך של יבוא המצריך בדיקות במכון התקנים יש לרכוש כרטיס חכם  ו/או להשתמש בעמילות מכס שתגיש בקשות לשחרור בשמכם.  

כל תהליך אישור יבוא (גם הבאת דוגמה לבדיקת שוק / לבדיקת מכון התקנים) מתחיל בהגדרת פרט המכס, הנעשה בדרך כלל על ידי עמיל המכס. פרט המכס מגדיר את המוצר. לאחר שהוגדר פרט המכס נעשות הפעולות הבאות:
לאחר רכישת הכרטיס החכם והתקנתו, היבואן או נציגו שולחים  בקשה  ממוחשבת במערכת מסלו"ל למכון התקנים ומצרפים לבקשה את המסמכים הבאים:

  • שטר מטען 
  •  חשבון ספק 
  •  מסמכים לזיהוי מוצרים (קטלוגים וכדומה)
  •  הצהרות רלוונטיות לפי הצורך.

טופס הבקשה הממוחשב שמולא כנדרש עם מוצר ותת מוצר מול פרט המכס, יועבר ישירות לנציג הטכני הרלוונטי שהוסמך לכך במכון התקנים הישראלי, שיבדוק אותו, את המסמכים המצ"ב אליו ואם על המוצר המיובא חל התקן הישראלי. במידה והתקן אינו חל על המוצר, יקבל היבואן אישור תקן על סמך תל"ח (תקן לא חל) מאת מכון התקנים, ויוכל לשחרר את המשלוח המיובא.

במידה והתקן חל על המוצר והוא חייב בדיקה, יוודא תחילה נציג מכון התקנים אם יש הסכם הכרה הדדית עם מוסד בחו"ל בתחום הבדיקה הנדרשת. בהתאם לסוג ההסכם, אם קיים, יתבצע המשך הטיפול. עד לקבלת אישור לשחרור המשלוח ואישור תקן רשמי (אישור מכירה).

לאחר סיום בדיקת הדגם הראשונה וקבלת תוצאה "מתאים לתקן" (מבדיקת "טרום יבוא" או מבדיקת משלוח ראשון) תהיה אפשרות ליבואן לייבא אותו דגם של מוצר שנבדק ו/או משפחת דגמים (לפי החלטת המעבדה בתאום עם הלקוח) במשלוחים נוספים. היבואן (או נציגו) יגיש טופס בקשה ממוחשב במערכת מסלול , הנציג הטכני יבדוק את הבקשה לפי היסטוריית "תיק המוצר" כפי שנמצאת במכון התקנים, ויחליט על המשך הטיפול.

 

למכון התקנים הישראלי יש הסכמי הכרה הדדיים עם גופי התעדה בינלאומיים שלהם פריסה עולמית רחבה. במסגרת ההסכמים יש הכרה בתעודות הבדיקה בין הגופים השונים והדבר יכול להביא לקיצור בלוחות הזמנים ועלות הבדיקות.
לנוחיותכם  רשימת הסכמי הכרה  בין המכון לבין מעבדות בינלאומיות לבדיקת מוצרים.  

 

קראו עוד על מושגים חשובים בייבוא.

היעזרו בטפסים ותצהירים שונים.

על מנת להתחיל בתהליך, אל תחכו, הירשמו עוד היום לפורטל יבואנים   או פנו עוד היום למרכז שירות ליבואן – מש"י  באזור מגוריכם.