עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

הסכמי הכרה בין-לאומיים

מכון התקנים הישראלי חתום על הסכמי הכרה עם מעבדות בין-לאומיות לבדיקת התאמת מוצרים לתקנים בין-לאומיים.
ההכרה בדוחות הבדיקה נעשית בהתאם לרשימת תקני המוצרים שבכל הסכם מול כל מעבדה.
כאשר בתקן הישראלי יש דרישות לאומיות נוספות (תוספת לתקנים המאומצים), המעבדה בחו"ל יכולה לבצע את הבדיקה. במידה והמעבדה אינה יכולה לבצע את הבדיקות הללו, הן מתבצעות בארץ ואז נדרש לשלוח את דגם המוצר למכון.

מצ"ב רשימת המעבדות והתחומים/ התקנים שמופיעים בהסכם מול כל אחת מהן.