עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
EN443.jpg

הודעה על סיום פעילותינו במסגרת תקן FSSC 22000

410_2.jpg

מרץ 2022

דרישת הפדרציה (המנהלת את התקן) הגדירה מספר התעדות עבור כל גוף התעדה.

בשל דרישה זו אנו נאלצים להפסיק את מתן השירות על ידנו לתקן זה בלבד וזאת החל מתאריך 1 אפריל 2022. ולפיכך, האקרדיטציה ( הסמכה) של מכון התקנים הישראלי לתקן זה בלבד (באמצעות ANAB) תפסק גם היא.

באם תרצו להמשיך להיות מותעדים לתקן זה, באפשרותכם לבחור גוף התעדה אחר, בהתאם לרשימה המופיעה באתר www.fssc.com


לתשומת ליבכם, את תהליך המעבר יש להשלים לא יאוחר מיום 30 יוני 2022.

התעודות שבידכם תקפות עד השלמת תהליך המעבר, ולא יאוחר מ 30 יוני 2022.

עם השלמת המעבר לגוף התעדה אחר, יבוטלו התעודות , הנכם מתבקשים שלא לעשות בהן שימוש ולהשיבן אלינו בדואר.

לא ניתן לבצע תהליך מעבר לתעודות בסטאטוס מושעה.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר הפדרציה www.fssc.com

למען הסר ספק, אין שינוי בתעודות אחרות שהונפקו ע"י מכון התקנים לארגונכם, (לדוגמא ת"י 9001) .

נשמח לתת לכם מענה בתקני מזון אחרים כגון ת"י 22000 ו HACCP.

תודה שבחרתם במכון התקנים כגוף ההתעדה שלכם לתקן זה, נשמח לעמוד לעזרתכם בכל עניין בדואל : asisklaris@sii.org.il .


בברכה
אביטל ויינברג
מנהל אגף איכות והסמכה
מכון התקנים הישראלי