עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

קורס עורכי מבדקים פנימיים לת"י 14001:2015 ISO למערכת ניהול סביבתי ולת"י 45001:2018 ISO לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה

הקורס מוכר כהשתלמות עבור ממונים על הבטיחות על פי מספר אשכול 12 .
שם האשכול: קורסי העשרה , ההשתתפות בקורס תזכה את הממונה ב-2 ימי כשירות.


בארגונים רבים מתעניינים כיום במערכות ניהול לפי ת"י 14001:2015ISO ולפי ת"י 45001:2018.ISO
הערכת האפקטיביות בתפקוד המערכות הארגוניות על תהליכיהן, כוללת ומחייבת עריכת מבדקים פנימיים. במהלך הקורס נסקור את מהות דרישות התקנים לניהול סביבתי וניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. נלמד את תהליך עריכת המבדק הפנימי וכן נתנסה בתכנון מבדקים פנימיים וביצוע לפי תקן קווים מנחים לעריכת מבדקים. הקורס יכלול ניתוחי אירועים, משחקי תפקידים וסימולציות של מצבים אופייניים במבדק. למשתתפים יועברו ידע וטכניקות לביצוע אפקטיבי של מבדקים.

מטרת הקורס:

הכשרה לעריכת מבדקים פנימיים למערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה (הבב"ת), לפי ת"י 45001:2018ISO ולעריכת מבדקים פנימיים למערכות ניהול סביבתי לפי ת"י 14001:2015 ISO

דרישות קדם:

שליטה טובה בשפה העברית.

נושאי הלימוד:

סקירת התקנים: ת"י 45001 ,ות"י 14001 | תכנון, הכנה ושלבי ביצוע המבדק | תרגיל הכנת רשימות תיוג למבדק | סדנת ביצוע מבדק ואיסוף הראיות | סדנת הערכת הממצאים, דפ"מ | הכנת דו"ח מבדק | דיווח ומעקב למבדק

קהל יעד:

מנהלים ועובדים בכל הרמות הארגוניות המתפעלים את מערכת ניהול הסביבה ו/או את מערכת הבטיחות והבריאות בתעסוקה; עובדים המיועדים להשתתף בביצוע מבדקים במסגרת הארגון, מחזיקי עניין ובעלי זיקה המעוניינים להכיר את מהות המבדקים ואת הדרך הנדרשת לביצועם האפקטיבי.

צרו איתנו קשר נשמח לעמוד לרשותכם {{ctrl.testString}}

פרטי יצירת קשר