עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1139 חלק 1

פיגומים: דרישות תפקוד ותכן כללי

SCAFFOLDS: PERFORMANCE REQUIREMENTS AND GENERAL DESIGN

תקן זה מפרט דרישות תפקוד ושיטות לתכנון מבני  ולתכנון כללי של פיגומי עבודה וגישה (להלן:  פיגומים). הדרישות המפורטות בתקן זה מתייחסות למבני  .פיגום הנסמכים על המבנים הצמודים לצורך יציבות  באופן כללי, דרישות אלה חלות גם על פיגומים  .מסוגים אחרים  הדרישות המפורטות הן דרישות רגילות, אך ישנן גם  .הנחיות למקרים מיוחדים  תקן זה מפרט גם כללי תכן מבני כאשר השימוש הוא  בחומרים מסוימים וכן כללים כלליים לציוד מיוצר  .(PREFABRICATED) מראש  התקן אינו חל על המפורט להלן:  ;פיגומים תלויים באמצעות כבלים, נייחים או ניידים - 

;פיגומים עצמאיים ניידים -  ;פיגומים ממוכנים -  ;פיגומים המשמשים להגנה מפני נפילה בעבודות גג -  .גגות ארעיים -  1 הערה  רוב הפיגומים מיוצרים מרכיבים טרומיים או מצינורות  ומצמדים. פיגומים יכולים להיות, לדוגמה, פיגומי  חזית, פיגומי מגדל נייחים ופיגומי כלוב  אך לא לכל הסוגים האלה מובאים ,(BIRDCAGE SCAFFOLDS)  .פרטים בתקן  2 הערה  טפסות ותומכות אנכיות יכולות להיות עשויות מהרכיבים  .המבניים המתוארים בתקן זה, אך הן אינן פיגומים  3 הערה  דרישות מיוחדות עבור פיגומי חזית העשויים מרכיבים  EN 12810-1 טרומיים מוגדרות בתקנים האירופיים  .EN 12810-2-ו  הערה לאומית:  1 החל מיום פרסום תקן ישראלי זה ת"י 1139 חלק  ברשומות, יהיו בתוקף במשך שנתיים הן התקן הישראלי  1 במהדורתו החדשה והן התקן הישראלי ת"י 1139 חלק  .2000 במהדורתו הישנה מדצמבר  בתום תקופה זו יהיה בתוקף התקן הישראלי במהדורתו  .החדשה בלבד 

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  31/12/2014
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  שינויים בעברית+תקן באנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6973
 • תאריך פרסום ברשומות
  25/01/2015
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1139 חלק 1 2000 31/12/2014

הערות

:הערה לאומית 1 החל מיום פרסום תקן ישראלי זה ת"י 1139 חלק ברשומות, יהיו בתוקף במשך שנתיים הן התקן הישראלי 1 במהדורתו החדשה והן התקן הישראלי ת"י 1139 חלק .2000 במהדורתו הישנה מדצמבר בתום תקופה זו יהיה בתוקף התקן הישראלי במהדורתו .החדשה בלבד

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 414
עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח
ת"י 414
עומסים במבנים: עומסים כלליים - עומס רוח
ת"י 1225 חלק 1
חוקת מבני פלדה: כללי
ת"י 1556
גגות קלים עם סיכוך רעפים
ת"י 1847 חלק 1
סולומות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות
ת"י 1847 חלק 2
סולמות: דרישות, בדיקות וסימון
תקנה 2
(תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה, 2000-התש"ס
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 12810 מאוזכר -
EN CEN 12810 מאוזכר 2003
EN CEN 12811 מאוזכר -
EN CEN 12811 זהה חלקית 2003
EN CEN 128812 מאוזכר -
EN CEN 1990 מאוזכר -
EN CEN 19912 מאוזכר -
EN CEN 1993 מאוזכר -
EN CEN 1995 מאוזכר -
EN CEN 1999 מאוזכר -
EN CEN 338 מאוזכר -
EN CEN 74 מאוזכר -
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 01139-01-0-1 29/10/2020 פיגומים: דרישות תפקוד ותכן כללי אנגלית + מוסף תרגום לעברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
אמצעי בטיחות SAFETY MEASURES
בטיחות בעבודה OCCUPATIONAL SAFETY
ביצועים PERFORMANCE
העמסה LOADING
מבנים זמניים, מבנים ארעיים TEMPORARY STRUCTURES
עומס רוח WIND LOADING
פיגומים SCAFFOLDS
ציוד בניה CONSTRUCTION EQUIPMENT
רכיבי פיגומים SCAFFOLDING COMPONENTS

לא קיימים מונחים לתקן זה