עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 60968

נורות פלואורניות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות

SELF-BALLASTED FLOURESCENT LAMPS FOR GENERAL LIGHTING SERVICES - SAFTEY REQUIREMENTS

נורות פלואורניות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה  כלליים - דרישות בטיחות  תקן זה מפרט את דרישות הבטיחות ואת דרישות החליפות  וכן את שיטות הבדיקה ואת תנאי הבדיקה הנדרשים כדי  להוכיח התאמה של נורות שפופרת פלואורניות בעלות  אמצעים משולבים לבקרה על פעולת ההדלקה ועל פעולה  .(יציבה (נורות פלואורניות בעלות נטל עצמי  נורות אלה מיועדות למטרות ביתיות ולמטרות תאורה  כלליות דומות, בעלות מתח נקוב מ-50 וולט עד 250 וולט  בעלות תדר נקוב של 50 או 60 הרץ ובעלות כיפות ,  .IEC 60061-1 המתאימות לתקן הבין-לאומי 

.דרישות תקן זה נוגעות לבדיקות טיפוס בלבד 

237.04 ₪ (202.6 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  12/09/2021
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  קת 9618
 • תאריך פרסום ברשומות
  13/09/2021
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 60968 2002 12/12/2021
ת"י 60968 2012 12/12/2021

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 60901
נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת - דרישות ביצועים
ת"י 61199
נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת-דרישות בטיחות
ת"י 61347 חלק 1
אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות
תקנה 83008
1983-צו הגנת הצרכן (סימון טובין)תשמג
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ECE ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE 98/11/EC מאוזכר 1998
EN CEN 50285 מאוזכר 1999
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60968 זהה חלקית 2015

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
נורות LAMPS
נטלים חשמליים ELECTRIC BALLASTS
ציוד תאורה LIGHTING EQUIPMENT
שפופרות פלואורניות FLUORESCENT LAMPS

לא קיימים מונחים לתקן זה