עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 60968

נורות פלואורניות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות -נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים דרישות בטיחות

SELF-BALLASTED FLOURESCENT LAMPS FOR GENERAL SELF-BALLASTED LAMPS FOR GENERAL LIGHTING SERVICES - SAFETY REQUIREMENTS LIGHTING SERVICES - SAFTEY REQUIREMENTS

נורות פלואורניות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה  כלליים - דרישות בטיחות  -נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים  דרישות בטיחות    תקן זה מפרט את דרישות הבטיחות ואת דרישות החליפות  וכן את שיטות הבדיקה ואת תנאי הבדיקה הנדרשים כדי  להוכיח התאמה של נורות שפופרת פלואורניות בעלות  אמצעים משולבים לבקרה על פעולת ההדלקה ועל פעולה  .(יציבה (נורות פלואורניות בעלות נטל עצמי  נורות אלה מיועדות למטרות ביתיות ולמטרות תאורה  כלליות דומות, בעלות מתח נקוב מ-50 וולט עד 250 וולט  בעלות תדר נקוב של 50 או 60 הרץ ובעלות כיפות ,  .IEC 60061-1 המתאימות לתקן הבין-לאומי  .דרישות תקן זה נוגעות לבדיקות טיפוס בלבד  תקן זה קובע את דרישות הבטיחות ואת דרישות החליפות  החלות על שפופרות פלואורניות ונורות פריקת גז אחרות  ועל (STARTING) בעלות אמצעים מכוללים לבקרה על הדלקה  פעולה יציבה (נורות בעלות נטל עצמי),המיועדות למטרות  :תאורה כללית, לשימוש ביתי ולשימוש דומה, ויש להן  ,הספק נקוב עד 60 וט -  ,מתח נקוב מ- 100 וולט עד 250 וולט -  כיפות מתוברגות מטיפוס אדיסון או כיפות מטיפוס -  .באיונט  תקן זה קובע גם את שיטות הבדיקה הנדרשים כדי להוכיח  .התאמה לדרישות תקן זה  (TYPE TESTING) דרישות תקן זה נוגעות לבדיקות טיפוס  .בלבד  המלצות לבדיקת המוצר כולו או לבדיקת אצווה נמצאות  .בהכנה  תקן זה קובע את דרישות הבטיחות ואת דרישות החליפות  החלות על שפופרות פלואורניות ונורות פריקת גז  אחרות בעלות אמצעים מכוללים לבקרה על הדלקה  ,(ועל פעולה יציבה (נורות בעלות נטל עצמי (STARTING)  המיועדות למטרות תאורה כללית, לשימוש ביתי ולשימוש  100-דומה, ויש להן: הספק נקוב עד 60 וט; מתח נקוב מ  וולט עד 250 וולט; כיפות מתוברגות מטיפוס אדיסון  או כיפות מטיפוס באיונט. תקן זה קובע גם את שיטות  הבדיקה ואת תנאי הבדיקה הנדרשים כדי להוכיח  התאמה לדרישות תקן זה. דרישות תקן זה נוגעות  בלבד. המלצות לבדיקת (TYPE TESTING) לבדיקות טיפוס  .המוצר כולו או לבדיקת אצווה נמצאות בהכנה 

237.04 ₪ (202.6 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  12/09/2021
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  קת 9618
 • תאריך פרסום ברשומות
  13/09/2021
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 60968 2002 12/12/2021
ת"י 60968 2012 12/12/2021

5150 פורסם ברשומות כתקן ישראלי בילקוט פרסומים י"פ .2003 בתאריך 23 בינואר ת"י זה יחייה במקביל עם ת"י 60968 מספטמבר 2021 עד לתאריך 12.6.2022 בו ת"י זה הישן מדצמבר 2002 יתבטל .13.9.2021 לפי קובץ תקנות 9618 מיום

*שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 60901
נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת - דרישות ביצועים
ת"י 61199
נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת-דרישות בטיחות
ת"י 61347 חלק 1
אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות
תקנה 83008
1983-צו הגנת הצרכן (סימון טובין)תשמג
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ECE ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE 98/11/EC מאוזכר 1998
EN CEN 50285 מאוזכר 1999
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60968 זהה חלקית 2015
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 60968-00-0-1 29/05/2012 נורות פלואורניות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
נורות LAMPS
נטלים חשמליים ELECTRIC BALLASTS
ציוד תאורה LIGHTING EQUIPMENT
שפופרות פלואורניות FLUORESCENT LAMPS

לא קיימים מונחים לתקן זה