עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 4402 חלק 1.1

פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: 6063-פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו- דרישות כלליות

ALUMINIUM PROFILES FOR ARCHITECTURAL APPLICATIONS: EXTRUDED PRECISION PROFILES IN ALLOYS6060 AND 6063 GENERAL REQUIREMENTS

1.1.1. תקן זה חל על פרופילים מדויקים המיועדים  בעיקר לשימושים ארכיטקטוניים והעשויים מסגסוגת  אלומיניום 6060 ו-6063. הפרופילים שתקן זה חל  .עליהם נוצרו בתהליך שיחול, עם מחסום תרמי או בלעדיו  תקן זה חל על פרופילים שבהם קוטרו המרבי של המעגל  1 החוסם את חתך הפרופיל הוא 350 מ"מ (ראו ציורים  .(2-ו  תקן זה חל על פרופילים המסופקים ללא טיפול שטח  .(נוסף (ללא גימור  1.1.2. הפרופילים שתקן זה חל עליהם שונים מפרופילים  לשימושים הנדסיים כלליים, שחלה עליהם סדרת  .4402 התקנים ת"י  תקן זה חל על: 

פרופילים המיועדים בעיקר לשימושים ארכיטקטוניים -  ;(.1.3.1 ראו הגדר)  פרופילים העומדים בדרישות חמורות יותר מפרופילים -  לשימשוים הנדסיים כלליים בכל הקשור בטיב פני השטח  ;של משטחים גלויים לעין  פרופילים שבהם הקוטר המרבי של המעגל החוסם את חתך -  ;הפרופיל הוא 350 מ"מ  פרופילים העומדים בדרישות חמורות יותר מפרופילים -  (1)לשימושים הנדסיים כלליים בכל הקשור לסבולות  .צורה ומידה  1.1.3. תקן זה אינו חל על החומר שהמחסום התרמי  .עשוי ממנו 

70.08 ₪ (59.9 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  31/03/2009
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
  רשמי חלקית
 • פרסום ברשומות
  קת 7012
 • תאריך פרסום ברשומות
  30/06/2011
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
מפרט 211 חלק 1 1994 29/08/2011

הערות

פורסם כתקן ישראלי בילקוט פרסומים 5947 ביום 7 במאי .2009 .30-06-11 סעיפים שאוכרזו כרשמיים בק"ת 7012 ביום ;"סעיף 1.1 -"תחום התקן ;"סעיף 1.3-"הגדרות ;"סעיף 1.4-"מיון ;"סעיף 2.2-"סימון ;"סעיף 2.5-"תכונות מכניות ."סעיף 2.7-"עובי דופן וסבולות מידה וצורה :הערה בת"י 4402 חלק 1.1-פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו-6063-דרישות כלליות, ממרס 2009, לא יחולו על פרופילים מיובאים הדרישות לסימונם הקבועות בסעיף ."2.2.1 "סימון יחידת מוצר תחילתו של צו זה מפרסומו בקובץ תקנות 7028 ביום .29-02-2012 29-08-2011, למשך שישה חודשים עד בילקוט פרסומים 7095 ביום 27 בפברואר 2012 נדחתה ,"כניסתו לתוקף של סעיף 2.2.1, "סימון יחידת מוצר לעניין סימון פרופילים מיובאים בסימן הרשום אצל רשם סימני המסחר בישראל, לא יחול מ-1 במרס 2012 למשך .2012 תשעה חודשים עד 30 בנובמבר הוסרה רשמיות מסעיף 2.2.1 בת"י 4402 חלק 1.1 לפי 28.11.2023 קובץ תקנות 10923 מיום 2014 כולל גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 4402 חלק 1.2
פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: 6063-פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו- סבולות צורה ומידה
ת"י 4402 חלק 2
פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים מוגמרים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 12020 מבוסס על 2008
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 04402-01-1-1 21/09/2014 פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: 6063-פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו- דרישות כלליות אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
אלומיניום ALUMINIUM
דיוק PRECISION
סגסוגות אלומיניום ALUMINIUM ALLOYS
פרופילים PROFILE
רכיבי מערכות מבנה CONSTRUCTION SYSTEMS PARTS
שיחול EXTRUDING

לא קיימים מונחים לתקן זה

בדיקות הקשורות לתקן

תשתיות, מתכות וחוזק חומרים
לפרטים נוספים