עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 4402 חלק 1.2

פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: 6063-פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו- סבולות צורה ומידה

ALUMINIUM PROFILES FOR ARCHITECTURAL APPLICATIONS: EXRRUDED PRECISION PROFILES IN ALLOYS 6060 AND 6063 - TOLERANCES ON SHAPE AND DIMENSIONS

1.1. תקן זה מפרט את סבולות (1) הצורה והמידות  של פרןפילים משוחלים מדויקים העשויים מסגסוגת  אלומיניום 6060 ו-6063, עם מחסום תקמי או בלעדיו  ראו ציורים 1 ו-2). התקן חל על פרופילים)  המסופקים ללא טיפול שטח נוסף (ללא גימור) והמיועדים  .("לשימושים ארכיטקטוניים (להלן:"הפרופילים  1.2. הפרופילים שתקן זה חל עליהם שונים מפרופילים  לשימושים הנדסיים כלליים שחלה עליהם סדרת התקנים  .4403 הישראליים ת"י  תקן זה חל על:  פרופילים המיועדים בעיקר לשימושים ארכיטקטוניים -  ;(1.1 ראו הגדר 1.3 בתקן הישראלי ת"י 4402 חלק) 

פרופילים העומדים בדרישות חמורות יותר מפרופילים-  לשימושים הנדסיים כלליים בכל הקשור לטיב פני השטח  ;של משטחים גלויים לעין  פרופילים שבהם הקוטר המרבי של המעגל החוסם את -  ;חתך הפרופיל הוא 350 מ"מ  פרופילים העומדים בדרשיות חמורות יותר מפרופילים -  (1) לשימושים הנדסיים כלליים בכל הקשור לסבולות  .צורה ומידה  1.3. הדרישות הכלליות החלות על הפרופילים מפורטות  בתקן הישראלי 4402 חלק 1.1. על תכונותיהם המכניות  חלות דרישות התקן האירופי 755-2 ועל הרכבם הכימי  .EN 573-3 חלות דרישות התקן האירופי 

102.96 ₪ (88 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  31/03/2009
 • תאריך אישור מחדש
  27/07/2014
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 5947
 • תאריך פרסום ברשומות
  07/05/2009
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
מפרט 211 חלק 1 1994 31/03/2009

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 4402 חלק 1.1
פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: 6063-פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו- דרישות כלליות
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 12020 מבוסס על 2008

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אלומיניום ALUMINUM
אלמנטים בקונסטרוקציות, חלקי מערכת מבנה CONSTRUCTION SYSTEM PARTS
דיוק PRECISION
סבולות במידות DIMENSIONAL TOLERANCES
סבולות צורה FORM TOLERANCES
סגסוגת אלומיניום ALUMINUM ALLOYS
פרופילים PROFILE
שיחול EXTRUDING

לא קיימים מונחים לתקן זה

בדיקות הקשורות לתקן

תשתיות, מתכות וחוזק חומרים
לפרטים נוספים