עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1045 חלק 1

בידוד תרמי של בניינים: בנייני מגורים

THERMAL INSULATION OF BUILDINGS: RESIDENTIAL BUILDINGS

בידוד תרמי של בניינים: בנייני מגורים  תקן זה קובע דרישות מזעריות לבידוד תרמי בבנייני  מגורים ובבניינים אחרים שיעודם דומה, המשמשים לשהות  ממושכת כולל לינת לילה, כגון: בתי אבות, דירות אירוח  במלון דירות), דיור מוגן, מעונות, פנימיות ומוסדות)  .לאסירים  התקן קובע את ערך התכן המזערי של ההתנגדות התרמית  של אלמנטי המעטפת, את תהערך המירבי של מקדם ההפסדים  ליחידת שטח רצפה של יחידת התכנון, את אטימות האויר  של מכללי הזיגוג ושל מעטפת הבניין ואת התכונות  הסולאריות של מכללי הזיגוג בבנייה קלה ובבנייה שאינה  קלה  חדר  תקרת גג  מרפסת גג 

מעקה נמוך  מעקה גבוה 

322.1 ₪ (275.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  29/08/2019
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 8443
 • תאריך פרסום ברשומות
  18/09/2019
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1045 חלק 1 2011 29/08/2019
ת"י 1045 חלק 1 2013 29/08/2019
ת"י 1045 חלק 1 2014 29/08/2019
ת"י 1045 חלק 1 2015 29/08/2019
ת"י 1045 חלק 1 2015 29/08/2019
ת"י 1045 חלק 1 2016 29/08/2019
ת"י 1045 חלק 1 2017 29/08/2019
ת"י 1045 חלק 1 2017 29/08/2019
ת"י 1045 חלק 1 2017 29/08/2019
ת"י 1045 חלק 1 2018 29/08/2019

31/12/19החל מיום הפרסום ברשומות של ת"י זה ועד ליום יהיו בתוקף הן התקן הישראלי במהדורתו החדשה והן ת"י 1045חלק 1 במהדורתו הישנה מיולי2011 לרבות כל הגליונות תיקון שלו. בתום תקופה זו יהיה בתוקף .התקן הישראלי במהדורתו החדשה בלבד

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 921
תגובות בשרפה של חומרי בנייה
ת"י 940 חלק 1
תכן גאוטכני: גאוטכניקה וביסוס בהנדסה אזרחית
ת"י 940 חלק 3.1
תכן גאוטכני: קירות תמך - קירות כובד וקירות זיזיים רתומים בקרקע
ת"י 940 חלק 4.1
-תכן גאוטכני: חיזוק וייצוב קרקעות למטרות הנדסיות מסמור קרקע ובירוג סלע
ת"י 940 חלק 4.2
- תכן גאוטכני:חיזוק וייצוב מבנים למטרות הנדסיות עוגני קרקע מדויסים
ת"י 1045
בידוד תרמי של בניינים: כללי
ת"י 1045 חלק 5
בידוד תרמי של בניינים: בתי חולים
ת"י 1045 חלק 10
בידוד תרמי של בניינים : סיווג יישובים לפי אזורי אקלים
ת"י 1142
מעקים ומסעדים
ת"י 1523 חלק 1
קירות בני : קירות לא-נושאים
ת"י 1752 חלק 1
מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: התשתית לאיטום
ת"י 1752 חלק 2
מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: יריעות ביטומן המותקנות בריתוך
ת"י 1920 חלק 1
טיח: דרישות ושיטות בדיקה
ת"י 1920 חלק 2
טיח: מערכת הטיח באתר
ת"י 1925
תכן מחיצות הבנויות מבלוקי גבס
ת"י 5280 חלק 1.1
אנרגייה בבניינים: מעטפת הבניין - בנייני מגורים
ת"י 6560
- קירות מחופים בחיפוי קשיח עם בידוד תרמי חיצוני אלמנטים טרומיים מחופים ויטות חיפוי מתועשות באתר
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 10211 מאוזכר -
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 01045-01-0-1 30/06/2021 בידוד תרמי של בניינים: בנייני מגורים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בידוד תרמי THERMAL INSULATION
בניינים BUILDINGS
בתי מגורים DWELLINGS
גשרים תרמיים THERMAL BRIDGES
התנהגות תרמית של מבנים THERMAL BEHAVIOUR OF STRUCTURES
חיסכון באנרגיה ENERGY CONSERVATION
תכונות פיסיקליות PHYSICAL PROPERTIES
חדר
מעקה גבוה
מעקה נמוך
מרפסת גג
תקרת גג