עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 466 חלק 1

חוקת הבטון: עקרונות כלליים

CONCRETE CODE: GENERAL PRINCIPLES

חוקת הבטון: עקרונות כלליים  תקן זה על חלקיו, דן בדרישות תכן וביצוע של מבנים  או רכיבים מבטון לא מזויין, בטון מזויין, בטון  טרום ובטון דרוך, לרבות שיטות החישוב שלהם וכללי  התכן. הרכיבים או המבנים שהתקן דן בהם מיוצרים  מבטון שנוצק והתקשה במקום ייעודו במבנה, או מבטון  .טרום 

486.02 ₪ (415.4 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  30/06/2003
 • תאריך אישור מחדש
  13/05/2013
 • תאריך תיקון טעות
  31/03/2017
 • מספר גליונות תיקון
  7
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 5208
 • תאריך פרסום ברשומות
  22/07/2003
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 466 חלק 1 1987 30/06/2003
ת"י 466 חלק 1 1997 30/06/2003

הערה 3 'החל ביום הפרסום ברשומות של גיליון תיקון מס 12 לתקן הישראלי ת"י 466 חלק 1, יהיו בתוקף במשך חודשים הן התקן הישראלי ת"י 466 חלק 1 לרבות גיליונות התיקון 2,1 ו-3 שלו והן התקן הישראלי ת"י 466 חלק 1, לרבות גיליונות התיקון 1 ו-2 שלו (ללא .(3 'גיליון תיקון מס 466 בתום תקופה זו יהיה בתוקף רק התקן הישראלי ת"י .חלק 1 לרבות שלושת גיליונות התיקון שלו כאשר יש בתקן זה הפניות לנושאים הנדונים בסעיפים 5.7 עד 5.10, נושאי הסעיפים הם הקובעים (ולא בהכרח .(מספרי הסעיפים המצוינים בהפניות תיקון הטעות ממרס 2017, פורסם בי"פ 7527 בתאריך .2017 15 ביוני

*שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 3
אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים
ת"י 26 חלק 1
בדיקות בטון:נטילת מדגמים של בטון טרי
ת"י 26 חלק 3
-בדיקות בטון:דוגמות בטון לבדיקת חוזק צורה,מידות,הכנה ואשפרה
ת"י 26 חלק 6
,בדיקות בטון: נטילה של דוגמות מבטון שהתקשה במבנה הכנתן ובדיקת חוזק הלחיצה שלהן
ת"י 26 חלק 7
בדיקת בטון:בדיקות לא הורסות של בטון קשוי
ת"י 109
משקלים של חומרי בנייה ושל חלקי מבנה
ת"י 118
בטון: דרישות, תפקוד וייצור
ת"י 127 חלק 1
מבחני הסכמה לרתכים: ריתוך התכה - פלדות
ת"י 252
ניסוי העמסה של תקרות וקורות עשויות בטון מזוין ובטון דרוך
ת"י 412
עומסים במבנים:עומסים אופייניים
ת"י 413
תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
ת"י 414
עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח
ת"י 466 חלק 2
חוקת הבטון: רכיבים
ת"י 466 חלק 3
חוקת הבטון: בטון דרוך
ת"י 466 חלק 4
חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום
ת"י 466 חלק 5
חוקת הבטון:תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות
ת"י 755
תגובות בשרפה של חומרי בנייה - שיטות בדיקה וסיווג
ת"י 904 חלק 1
טפסות לבטון: עקרונות
ת"י 904 חלק 2
טפסות לבטון: תומכות שחילות
ת"י 921 חלק 1
תגובות בשרפה של חומרי בנייה:דרישות כלליות
ת"י 921 חלק 2
תגובות בשרפה של חומרי בנייה:דרישות לבנייני מגורים
ת"י 921 חלק 3
תגובות בשרפה של חומרי בנייה : דרישות לבנייני משרדים
ת"י 921 חלק 6
תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות לבתי עינוג ולבנייני התקהלות ציבורית
ת"י 921 חלק 7
תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות לבתי מלון
ת"י 921 חלק 8
תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות לבתי חולים
ת"י 921 חלק 9
תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות למוסדות סגורים
ת"י 931 חלק 1.1
עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות כלליות
ת"י 1045 חלק 1
בידוד תרמי של בניינים: בנייני מגורים
ת"י 1045 חלק 2
בידוד תרמי של בניינים: מוסדות חינוך
ת"י 1045 חלק 3
בידוד תרמי של בניינים: בנייני משרדים
ת"י 1045 חלק 4
בידוד תרמי של בניינים: בתי מלון
ת"י 1139 חלק 1
פיגומים: דרישות תפקוד ותכן כללי
ת"י 1139 חלק 3
פיגומים:פיגומי מגדל ניידים ונייחים עשויים רכיבים טרומיים
ת"י 1142
מעקים ומסעדים
ת"י 1209
אפר פחם מרחף לבטון - הגדרות, דרישות וקריטריוני התאמה
ת"י 1226 חלק 1
סרטוטים למבנים מבטון ומבטון מזוין
ת"י 1227 חלק 1
עומסים בגשרים: גשרי דרך
ת"י 1378
ביסוס כלונסאות בסלע בקדיחת הקשה
ת"י 1735 חלק 1
פלדה לדריכת בטון: דרישות כלליות
ת"י 1735 חלק 2
פלדה לדריכת בטון: תילים משוכים בקר
ת"י 1735 חלק 4
פלדה לדריכת בטון: גדילים
ת"י 1735 חלק 5
פלדה לדריכת בטון: מוטות פלדה מעורגלים בחם מעובדים או לא מעובדים
ת"י 1923
עבודות בטון ייצוק באתר
ת"י 4466 חלק 2
פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים
ת"י 4466 חלק 3
פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים
ת"י 4466 חלק 4
פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות
ת"י 4466 חלק 5
פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים
תקנה 47001
(צו הבטיחות בעבודה(מדלים ומעליות)(דין וחשבון 1947
תקנה 70010
-תקנות התכנון והבניה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות)תשל 1970
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS A-820 מאוזכר 2001
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C-1152 מאוזכר 1997
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C-1240 מאוזכר 2001
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C-171 מאוזכר 1997
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C-309 מאוזכר 1998
EN CEN 1008 מאוזכר 2002
EN CEN 12390-3 מאוזכר 2001
EN CEN 206-1 מאוזכר 2000
EUROCODE CEN 2 PART 1. מאוזכר 1992
EUROCODE CEN 2, PART 1.2 מאוזכר 1996
EUROCODE CEN 2, PART 1.6 מאוזכר 1995
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 1920 מאוזכר 1976
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 2736-1 מאוזכר 1986
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 2736-2 מאוזכר 1986
PREN preliminary european norm 13263-1 מאוזכר 2002
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00466-01-0-1 30/12/2005 חוקת הבטון: עקרונות כלליים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00466-01-0-2 29/01/2009 חוקת הבטון: עקרונות כלליים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00466-01-0-3 31/05/2012 חוקת הבטון: עקרונות כלליים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00466-01-0-4 30/11/2016 חוקת הבטון: עקרונות כלליים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00466-01-0-5 28/09/2017 חוקת הבטון: עקרונות כלליים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00466-01-0-6 04/09/2018 חוקת הבטון: עקרונות כלליים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00466-01-0-7 18/10/2021 חוקת הבטון: עקרונות כלליים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות TESTING
בטון CONCRETE
חומרי בנייה BUILDING MATERIALS
מבנים STRUCTURES
שיטות דגימה SAMPLING METHODS
תכונות מכניות MECHANICAL PROPERTIES
תכן מבנים STRUCTURAL DESIGN

לא קיימים מונחים לתקן זה