עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 413

תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה

DESIGN PROVISIONS FOR EARTHQUAKE RESISTANCE OF STRUCTURES

תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה  .תקן זה דן בתכן עמידות מבנים ברעידת אדמה  אקסלרוגרמה  בסיס מבני  חוזק גזירה קומתי  כוח גזירה קומתי  מאסף  מבנה נמוך  "מבנה "סדיר  "מבנה "מיוחד  מנת קשיחות קומתית  מסגרות מרחביות כפיפות  מסגרות מרחביות מוקשחות  מערכת מסגרות  מערכת קירות  מערכת דואלית  מקדם הקטנת הכוח  מקדם השתית  מקדם חשיבות  מרכז קשיחות  משיכות  הסטה קומתית  ספקטרום תגובה  עמוד  מפרק פלסטי  צורת תנודה בסיסית  צימוד  קומה גמישה  קומה חלשה  קיר הקשחה משולב  קשיחות בפיתול  קשיחות קומתית  רדיוס קשיחות  קורה  רמת משיכות  שכיחות  תקופה בסיסית 

486.02 ₪ (415.4 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/06/1995
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  30/05/2014
 • מספר גליונות תיקון
  8
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 4322
 • תאריך פרסום ברשומות
  26/07/1995
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 413 1975 01/06/1995
ת"י 413 1980 01/06/1995
ת"י 413 1989 01/06/1995
ת"י 413 1990 01/06/1995
ת"י 413 1991 01/06/1995

ת"י 413 משנת 1995 הינו מהדורה משולבת של התקן כולל .5 גיליונות התיקון .1995 קיים תיקון טעות מאוקטובר 26-תיקון הטעות ממאי 2014 פורסם בי"פ 6827 ב .2014 במאי :הערה ,"החל מיום פרסום גיליון תיקון זה, ג"ת 5, ב"רשומות 413 יהיו בתוקף במשך שנתיים הן התקן הישראלי ת"י משנת 1995 לרבות גיליון תיקון מס' 1 שלו מדצמבר 1998, גיליון תיקון מס' 2 שלו ממאי 2004 וגיליון התיקון מס' 3 מספטמבר 2009, והן התקן הישראלי ת"י 413 משנת 1995 לרבות גיליון תיקון מס' 1 שלו מדצמבר 1998, גיליון תיקון מס' 2 שלו ממאי 2004, גיליון תיקון מס' 3 מספטמבר 2009 וגיליון התיקון מס' 5 שלו .2013 משנת כלומר, גיליון תיקון זה מאפשר תקופת מעבר, בתקופה זו יוכלו המתכננים לתכנן עמידות מבנים ברעידות אדמה 3,2,1 על פי ת"י 413 משנת 1995 עם גיליונות התיקון ו-5 שלו, או על פי ת"י 413 משנת 1995 עם גיליונות התיקון 2,1 ו-3 שלו, או על פי ת"י 413 משנת 1995 עם גיליונות התיקון 1 ו-2 שלו, בהתאם לשיקול דעתו של .מתכנן שלד הבניין :גיליון תיקון מס' 6 מאפריל 2016, עידכן כלהלן (6 'החל מיום פרסום גיליון תיקון זה (ג"ת מס 103. 6.2 ברשומות, יהיה בתוקף במשך שנתיים הן סעיף שבגיליון תיקון זה והן סעיף 103.6.2 שבגיליון .5 'תיקון מס בתום תקופה זו יהיה בתוקף סעיף 103.6.2 שבגיליון .תיקון זה (ג"ת מס' 6) בלבד הנספחים לתקן והמפות נמצאים חינם באינטרנט

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 412
עומסים במבנים:עומסים אופייניים
ת"י 413 חלק 2.2
- תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים מכלים על הקרקע לאחסון נוזלים
ת"י 413 חלק 2.3
- תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים מכלים מוגבהים לנוזלים ולגזים
ת"י 413 חלק 3
תכן לעמידות ברעידות אדמה: הערכה ושיפור של עמידות מבנים קיימים ברעידת אדמה
ת"י 414
עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח
ת"י 466 חלק 1
חוקת הבטון: עקרונות כלליים
ת"י 466 חלק 2
חוקת הבטון: רכיבים
ת"י 466 חלק 3
חוקת הבטון: בטון דרוך
ת"י 466 חלק 4
חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום
ת"י 466 חלק 5
חוקת הבטון:תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות
ת"י 1225 חלק 1
חוקת מבני פלדה : כללי
ת"י 1225 חלק 4
חוקת מבני פלדה: תכן לעמידות ברעידות אדמה
ת"י 1227 חלק 1
עומסים בגשרים: גשרי דרך
ת"י 1378
ביסוס כלונסאות בסלע בקדיחת הקשה
ת"י 4466 חלק 2
פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים
ת"י 4466 חלק 3
פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASCE AMERICAN SOCIETY FOR CIVIL ENGINEERING 41-06 מאוזכר -
ASCE AMERICAN SOCIETY FOR CIVIL ENGINEERING 7-75 מאוזכר -
CEI COMITE EURO INTERNATIONAL DU BETON 165 מאוזכר 1985
EN CEN 1998-1-1 מאוזכר 1993
EN CEN 1998-1-2 מאוזכר 1993
EN CEN 1998-1-3 מאוזכר 1993
EN CEN 1998-3 מאוזכר -
SEAOC STRUCTURAL ENGINEERS ASSOCIATION OF CALIFORNIA - מאוזכר 1988
UBC UNIFORM BUILDING CODE - מאוזכר 1994
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00413-00-0-1 01/12/1998 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00413-00-0-2 31/05/2004 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00413-00-0-2 31/05/2004 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00413-00-0-3 31/08/2009 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00413-00-0-3 31/08/2009 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00413-00-0-4 27/07/2010 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00413-00-0-4 27/07/2010 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00413-00-0-6 28/04/2016 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00413-00-0-7 19/07/2017 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00413-00-0-8 30/04/2018 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00413-00-0-9 09/08/2020 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
אזורי רעידת אדמה EARTHQUAKE ZONES
בנייה, מבנה CONSTRUCTION
העמסה LOADING
עומס סייסמי SEISMIC LOADING
רעידות אדמה EARTHQUAKES
"מבנה "מיוחד
"מבנה "סדיר
אקסלרוגרמה
בסיס מבני
הסטה קומתית
חוזק גזירה קומתי
כוח גזירה קומתי
מאסף
מבנה נמוך
מנת קשיחות קומתית
מסגרות מרחביות כפיפות
מסגרות מרחביות מוקשחות
מערכת דואלית
מערכת מסגרות
מערכת קירות
מפרק פלסטי
מקדם הקטנת הכוח
מקדם השתית
מקדם חשיבות
מרכז קשיחות
משיכות
ספקטרום תגובה
עמוד
צורת תנודה בסיסית
צימוד
קומה גמישה
קומה חלשה
קורה
קיר הקשחה משולב
קשיחות בפיתול
קשיחות קומתית
רדיוס קשיחות
רמת משיכות
שכיחות
תקופה בסיסית