עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1337 חלק 2

:מערכות אזעקה לגילוי פריצות הוראות התקנה בבתי עסק ובחצריהם והסמכת מתקינים

BURGLAR ALARM SYSTEMS:INSTALLATION REQUIREMENTS IN BUSINESSES AND IN THEIR PREMISES AND ACCREDITATION OF INSTALLAION PERSONNEL

:מערכות אזעקה לגילוי פריצות  הוראות התקנה בבתי עסק ובחצריהם והסמכת מתקינים  1.1. תקן זה חל על התקנת מערכות אזעקה לגילוי  פריצות (להלן: "המערכות") בבתי עסק, לרבות בחצרי  .בתי העסק  :1.2. תקן זה חל על  התקנת יחידות בקרה ומערכות בקרה המתאימות לדרישות-  התקן הישראלי ת"י 1337 חלק 1 בבתי עסק טעוני רישוי  ;משטרת ישראל  התקנת יחידות בקרה בבתי עסק שאינם טעוני רישוי-  ;משטרת ישראל  התקנה במוקד בקר מרכזי (להלן:"המוקד") המתאים-  ;3 לדרישות ת"י 1337 חלק  התקנת יחידות קצה כגון גלאים,צופרים,מנורות מהבהבות- 

.התקנת יחידות קצה לתקשורת רחק למוקד,אם ישים-  3 1.3 תקן זה יחד עם התקן הישראלי ת"י 1220 חלק  חל על מערכות אזעקה משולבות, המיועדות גם לגילוי  .אש  .1.4 תקן זה קובע דרישות להסמכת מתקינים למערכות 

174.1 ₪ (148.8 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  13/11/2008
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 5873
 • תאריך פרסום ברשומות
  01/12/2008
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  אלקטרוניקה

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1337 חלק 2 1994 13/11/2008

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ANSI American National Standards Institute 634 זהה חלקית 1993

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

לא קיימות מילות מפתח לתקן זה

לא קיימים מונחים לתקן זה