עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 118

בטון: דרישות, תפקוד וייצור

CONCRETE: SPECIFICATIONS, PERFORMANCE AND PRODUCTION

בטון: דרישות, תפקוד וייצור  תקן זה חל על בטון מובא, על בטון המיוצר במפעלים  לייצור רכיבים טרומיים, ועל כל בטון אחר שמשקלו  רגיל (ראו הגדרה 3.4), המיועד לייצור רכיבים ומבנים  .בהתאם לתקן הישראלי ת"י 466 על חלקיו  :התקן קובע דרישות לגבי  ;מרכיבי הבטון -  ;ערכים גבוליים להרכב הבטון -  ;תכונות הבטון הטרי והבטון הקשוי, והשיטות לבדיקתן -  ;(3.28 מפרט הדרישות לבטון (ראה הגדרה -  ;הספקת הבטון הטרי -  ;תהליך בקרת הייצור -  ;התאמה לתקן -  ;התאמה למפרט הדרישות -  אם יש סתירה בין דרישות הנקובות בתקן זה לבין  דרישות הנקובות בתקן הישראלי ת"י 466 חלק 1, חלות  466 על הבטון הדרישות הנקובות בתקן הישראלי ת"י  .1 חלק  בטון  בטון טרי  בטון קשוי  בטון שמשקלו רגיל  בטון מזוין  בטון שחוזקו גבוה  תערובת בטון לפי תכן    תערובת בטון לפי מרשם  משאית ערבול  רכב הובלה  מנת ייצור  אצווה  הספקה  מוסף  תוסף  אגרגט  אגרגט שמשקלו רגיל  אגרגאטים מושבים  צמנט  מים ממוחזרים  כמות מים כוללת  כמות מים אפקטיבית  יחס מים: צמנט  חוזק הלחיצה של דוגמת בדיקה  חוזק הלחיצה הממוצע  חוזק אופייני בלחיצה  אתר בנייה  מפרט דרישות  מתכנן שלד הבניין  יצרן  יצרן מוסמך  משתמש  ניסויים מוקדמים  בקרת תואמות  תנאי הסביבה  צמנט מוכר  צמנט מאושר  צמנט באישור מתכנן 

269.1 ₪ (230 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  29/09/2008
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  5
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 5864
 • תאריך פרסום ברשומות
  09/11/2008
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 118 1986 29/09/2008
ת"י 118 1992 29/09/2008
ת"י 601 1984 29/09/2008
ת"י 601 1989 29/09/2008
ת"י 601 1990 29/09/2008
ת"י 601 1991 29/09/2008
ת"י 601 2002 29/09/2008
מספר כותר מסמך
ת"י 2 חלק 1
שיטות לבדיקת צמנט: קביעת החוזק
ת"י 2 חלק 2
שיטות לבדיקת צמנט: אנליזה כימית של צמנט
ת"י 2 חלק 3
שיטות לבדיקת צמנט: קביעת זמני ההתקשרות וקביעות הנפח
ת"י 2 חלק 6
שיטות לבדיקת צמנט:קביעת דקות הטחינה
ת"י 2 חלק 7
שיטות לבדיקת צמנט:שיטות נטילה של צמנט והכנת דוגמות
ת"י 3
אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים
ת"י 26 חלק 1
בדיקות בטון:נטילת מדגמים של בטון טרי
ת"י 26 חלק 2.1
בדיקות בטון:בטון טרי-סומך-בדיקת שקיעה
ת"י 26 חלק 2.2
בדיקות בטון:בטון טרי-סומך-בדיקה בשיטת ויבי
ת"י 26 חלק 2.3
בדיקות בטון:בטון טרי-סומך-דרגת הידוק
ת"י 26 חלק 2.4
בדיקות בטון:בטון טרי-סומך-בדיקה בשולחן זרימה
ת"י 26 חלק 2.5
בדיקות בטון:בטון טרי-צפיפות
ת"י 26 חלק 2.6
בדיקות בטון:בטון טרי-תכולת אוויר-שיטת מד-לחץ
ת"י 26 חלק 2.8
בדיקות בטון: בטון טרי- הפרשת מים
ת"י 26 חלק 3
-בדיקות בטון:דוגמות בטון לבדיקת חוזק צורה,מידות,הכנה ואשפרה
ת"י 26 חלק 6
,בדיקות בטון: נטילה של דוגמות מבטון שהתקשה במבנה הכנתן ובדיקת חוזק הלחיצה שלהן
ת"י 26 חלק 7
בדיקת בטון:בדיקות לא הורסות של בטון קשוי
ת"י 466 חלק 1
חוקת הבטון: עקרונות כלליים
ת"י 466 חלק 2
חוקת הבטון: רכיבים
ת"י 466 חלק 3
חוקת הבטון: בטון דרוך
ת"י 466 חלק 4
חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום
ת"י 466 חלק 5
חוקת הבטון:תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות
ת"י 755
תגובות בשרפה של חומרי בנייה - שיטות בדיקה וסיווג
ת"י 896 חלק 1
מוספים לבטון ולדייס: מוספים לבטון
ת"י 1209
אפר פחם מרחף לבטון - הגדרות, דרישות וקריטריוני התאמה
ת"י 1225 חלק 1
חוקת מבני פלדה : כללי
ת"י 1865 חלק 2
שיטות בדיקה בתחום הסלילה:בדיקות של אגרגאטים
ת"י 1923
עבודות בטון ייצוק באתר
ת"י 5098
תכולת יסודות רדיואקטביים טבעיים במוצרי בנייה
תקנה 1003
,(תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון 2001-התשס"א
תקנה 70010
-תקנות התכנון והבניה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות)תשל 1970
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS A 820 מאוזכר 2001
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS A-820 מאוזכר 2001
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C 1152 מאוזכר 2004
DIN DEUTSCHE NORMUNG INS. 4030-2 מאוזכר 2008
EN CEN 1008 מאוזכר 2002
EN CEN 12878 מאוזכר 2005
EN CEN 13263-1 מאוזכר 2005
EN CEN 206 מבוסס על 2000
EN CEN 206-1 מבוסס על 2000
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 1920 מאוזכר -
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 9001 מאוזכר 2000
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00118-00-0-1 31/05/2010 בטון: דרישות, תפקוד וייצור עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00118-00-0-2 30/12/2011 בטון: דרישות, תפקוד וייצור עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00118-00-0-3 31/10/2012 בטון: דרישות, תפקוד וייצור עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00118-00-0-4 31/03/2015 בטון: דרישות, תפקוד וייצור עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00118-00-0-5 01/03/2018 בטון: דרישות, תפקוד וייצור עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
אגרגטים AGGREGATES
אימות VERIFICATION
אשפרה CURING
בדיקות TESTS
בדיקות ביצועים PERFORMANCE TESTING
בחינה, פיקוח INSPECTION
בטון CONCRETE
בנייה, מבנה CONSTRUCTION
בקרת איכות QUALITY CONTROL
דרגות GRADES
חומרי בנייה CONSTRUCTION MATERIALS
לחלק , חלוקה DELIVERY
תואמות CONFORMITY
תנאי הפעלה,פעולה,ביצועים PERFORMANCE
תערובת בטון CONCRETE MIXES
אגרגאטים מושבים
אגרגט
אגרגט שמשקלו רגיל
אצווה
אתר בנייה
בטון
בטון טרי
בטון מזוין
בטון קשוי
בטון שחוזקו גבוה
בטון שמשקלו רגיל
בקרת תואמות
הספקה
חוזק אופייני בלחיצה
חוזק הלחיצה הממוצע
חוזק הלחיצה של דוגמת בדיקה
יחס מים: צמנט
יצרן
יצרן מוסמך
כמות מים אפקטיבית
כמות מים כוללת
מוסף
מים ממוחזרים
מנת ייצור
מפרט דרישות
משאית ערבול
משתמש
מתכנן שלד הבניין
ניסויים מוקדמים
צמנט
צמנט באישור מתכנן
צמנט מאושר
צמנט מוכר
רכב הובלה
תוסף
תנאי הסביבה
תערובת בטון לפי מרשם
תערובת בטון לפי תכן