עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 799

מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"ם), מתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) ועמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו

COMMON ANTENNA RECEIVING SYSTEMS, INDIVIDUAL ANTENNA RECEIVING SYSTEMS AND AMATEUR RADIO VERTICAL ANTENNA MAST

תקן זה חל על מתקני אנטנות לקליטה משותפת (להלן:  מתקני אק"ם) ועל מתקני אנטנות לקליטה  אינדיווידואלית (להלן: מתקני אק"א) המשמשים לקליטה  בלבד של שידורי טלוויזיה או/וגם של שידורי רדיו  .בתדרים הגבוהים מ-30 מגהרץ, והמותקנים בבניינים  כמן כן תקן זה חל על עמוד הנושא אנטנה אנכית של  חובבי רדיו המשמשת הן לקליטה והן לשידור של שידורי  רדיו בתחומי תדרים המוקצים לחובבי רדיו, והמותקן  בבניינים 

205.92 ₪ (176 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  07/01/2018
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7679
 • תאריך פרסום ברשומות
  21/01/2018
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  אלקטרוניקה

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 799 2015 07/01/2018

הערות

רשמיות תקן זה בטלה לפי קובץ תקנות 10440 מיום 18.12.2022 18.12.2022, כניסה לתוקף בתאריך

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 32 חלק 1.1
תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרם שאינו גדול מ-16 אמפר- דרישות כלליות
ת"י 367
מהדקי הארקה לצינורות ולמוטות
ת"י 412
עומסים במבנים:עומסים אופייניים
ת"י 413
תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
ת"י 413
תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה: כללים כלליים, עומסים סייסמיים ודרישות תכן לבניינים
ת"י 414
עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח
ת"י 414
עומסים במבנים: עומסים כלליים - עומס רוח
ת"י 466 חלק 1
חוקת הבטון: עקרונות כלליים
ת"י 565 חלק 1
כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים - דרישות מינימום
ת"י 785 חלק 14
צבעים ולכות: בדיקת חיתוך שתי וערב
ת"י 918
ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל
ת"י 1149
בתי-תקע משותפי-ציר, 75 אום, לאותות רדיו ולאותות טלוויזיה
ת"י 1173 חלק 1
מערכות הגנה מפני ברקים למבנים ולמתקנים: מערכת הגנה חיצונית
ת"י 1178
30 אנטנות לקליטת שידורים לציבור בתחום תדרים של "YAGI" מגה"ר-1 גה"ר-אנטנות מטיפוס
ת"י 1225 חלק 1
חוקת מבני פלדה: כללי
ת"י 1225 חלק 2.1
חוקת מבני פלדה : הגנה מפני שיתוך - מבוא כללי
ת"י 1453
הדקים לסיימים של כבלי תיל
ת"י 1458 חלק 1.1
פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר- דרישות לתנאי הספקה
ת"י 1521 חלק 2
כבלים משותפי-ציר (קואקסיאליים): מפרט דרישות קבוצתי עבור כבלים משותפי ציר לשידור אותות אנלוגיים וספרתיים - כבלי הורדה לשימוש בתוך מבנים עבור .מערכות הפועלות בתדרים שבין 5 מגהרץ ל-3000 מגהרץ
ת"י 1521 חלק 3
כבלים משותפי ציר לשימוש במערכות הפצה בכבלים: תקן קבוצתי לכבלי הורדה המיועדים לשימוש מחוץ למבנים
ת"י 1556
גגות קלים עם סיכוך רעפים
ת"י 1752 חלק 2
מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: יריעות ביטומן המותקנות בריתוך
ת"י 4376
ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך בניינים
ת"י 5139
סימון והארה של מכשולי טיסה
ת"י 61196 חלק 1
כבלי תקשורת משותפי-ציר(קואקסיאליים):מפרט דרישות גנרי-כללי,הגדרות ודרישות
ת"י 61386 חלק 21
מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות -מערכות מובלים קשיחים
ת"י 61558 חלק 2.6
בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי בטיחות מבדדים
תקנה 58011 חלק 1
(חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון
תקנה 70010
תקנות התכנון והבניה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות)תשל- 1970
תקנה 91019 חלק 2
תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה מפני חשמול במתח 2003-עד 1000 וולט) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ג
תקנה 99054
2007-תקנות הבטיחות בעבודה(עבודה בגובה)-התשס"ז
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 4429 מאוזכר 1987
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 898 מאוזכר -
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00799-00-0-1 29/12/2022 מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"ם), מתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) ועמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
אנטנות טלוויזיה TELEVISION ANTENNAE
הלם חשמלי ELECTRIC SHOCKS
מגברים AMPLIFIERS
מערכות תאורה LIGHTNING PROTECTION
מקלטי טלוויזיה TELEVISION RECEIVERS
(CATV) מערכת טלוויזיה בכבלים (להלן: מערכת טל"כ
(DBS מערכת לוויין לשידור ישיר (להלן: מערכת
(אנטנת קליטה (אנטנה
(אפנון תדר (את"ד
(קו תקשורת לתדר רדיו (ת"ר
אנטנה אנכית של חובבי רדיו
אנטנת צלחת
ארון הגברה וחלוקה
בית-תקע
הארקות
התקן רב-רגל נושא צלחות
כבלי עיגון
מגבר
מהנדס מבנים רשוי
ממיר
מסנן
מתקן אק"א
מתקן אק"ם
מתקן של חובבי רדיו
עמוד נושא צלחות
קו זינה לכוח
תורן