עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1928

מערכות לכיבוי אש במים:בקרה,בדיקה ותחזוקה

INSPECTION,TESTING AND MAINTENANCE OF WATER- BASED FIRE PROTECTION SYSTEMS.

מערכות לכיבוי אש במים:בקרה,בדיקה ותחזוקה  ,תקן זה קובע את דרישות המינימום לבחינות תקופתיות  לבדיקות ולתחזוקה של מערכות לכיבוי אש המבוססות  על מים.המערכות שתקן זה מתייחס אליהן,אך אינו מוגבל  רק להן,כוללות מערכות מתזים,זקפים,זרנוקים,מערכות  .קבועות לריסוס מים ומערכות מים-קצף 

 • תאריך פרסום
  31/03/1997
 • תאריך אישור מחדש
  22/12/2005
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 4520
 • תאריך פרסום ברשומות
  11/05/1997
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  מכונאות

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
NFPA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 25 זהה חלקית 1992

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
מתזים SPRINKLERS - FIRE
עמידות אש FIRE RESISTANCE
תחזוקה MAINTENANCE

לא קיימים מונחים לתקן זה