עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 9002

מערכות ניהול איכות - קווים מנחים ליישום התקן 2015 הישראלי ת"י 9001 משנת

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS - GUIDELINES FOR THE APPLICATION OF SI 9001: 2015

מערכות ניהול איכות - קווים מנחים ליישום התקן  2015 הישראלי ת"י 9001 משנת  תקן זה מביא הנחיות הנוגעות למטרת הדרישות  המפורטות בתקן הישראלי ת"י 9001, בליווי דוגמות  לצעדים אפשריים שארגון יכול לנקוט כדי לעמוד  .בדרישות 

269.1 ₪ (230 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  28/02/2018
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7783
 • תאריך פרסום ברשומות
  02/05/2018
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  ניהול ואיכות
מספר כותר מסמך
ת"י 9000
מערכות ניהול איכות - מושגי יסוד, מונחים והגדרות
ת"י 9001
מערכות ניהול איכות - דרישות
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO/TS ISO/Technical Specification 9002 זהה 2016

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
PURCHASING
(רשומות (מסמכים RECORDS (DOCUMENTS)
איכות QUALITY
אימות VERIFICATION
בדיקות TESTING
בחינה, פיקוח INSPECTION
בקרת תהליך PROCESS CONTROL
הבטחת איכות QUALITY ASSURANCE
התקנה INSTALLATION
ייצור PRODUCTION
מסמכים DOCUMENTS
ניהול MANAGEMENT
תחזוקה MAINTENANCE
תכנון PLANNING

לא קיימים מונחים לתקן זה