עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 5113

חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות

PLASTIC MATERIALS AND PLASTIC ARTICLES IN CONTACT WITH FOOD AND BEVERAGES

תקן זה חל עח חומרי פלסטיר ומוצרי פלסטיק (כגון תיקי  הבאים במגע (PLACEMAT) אוכל יעודיים, מגשים, מצעית  .ישיר או עקיף, עם מזון ומשקאות ,  התקן חל גם על מוצרים שהמרכיב העיקרי שבהם הוא  פולימר או אלסטומר, וכן על מוצרים רב-שכבתיים שבהם  מרכיב הפולימר או מרכיב האלסטומר באים במגע עם מזון  .ומשקאות  תקן זה אינו דן בתכונות הפונקציונליות של מוצרים,  .כגון תכונות מכניות או אטימות  במקרה של סתירה בין דרישות תקן זה לבין הדרישות  שבתקן היחודי החל על חומר פלסטיק כלשהו או על מוצר  פלסטיק כלשהו הבאים במגע עם מזון ומשקאות, קובעות 

.הדרישות שבתקן היחודי 

70.08 ₪ (59.9 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  31/01/2019
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  קת 8168
 • תאריך פרסום ברשומות
  10/02/2019
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  פולימרים

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
תקנה 77012
1980 (תבה ( מזון) (חמרי אריזה
תקנה 79010
1979-תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור אריזה) תשלט
תקנה 83008
1983-צו הגנת הצרכן (סימון טובין)תשמג
תקנה 98011
1998-תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות), התשנ"ח
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EEC European Directive EC 1895/2005 מאוזכר 2005
EEC European Directive EC 1935/2004 מאוזכר 2004
EEC European Directive EC 450/2009 מאוזכר 2009

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
(נדידה (כימית MIGRATION (CHEMICAL)
חומרי אריזה PACKAGING MATERIALS
חומרים במגע עם מזון MATERIALS IN CONTACT WITH FOOD
מוצרי מזון FOOD PRODUCTS
פלסטיק PLASTICS

לא קיימים מונחים לתקן זה

בדיקות הקשורות לתקן

חומרים הבאים במגע עם מזון
לפרטים נוספים