עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 3

אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים

MINERAL AGGREGATES FROM NATURAL SOURCES

אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים  תקן זה חל על אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים  גרוסים ושאינם גרוסים, המשמשים להכנת בטון ולהכנת  .תערובות אספלט למיסעות גמישות  התקו אינו חל על אגרגאטים קלים, על אגרגאטים כבדים  ועל אגרגאטים שלגביהם דרישות מיוחדות, כגון עמידות  .גבוהה בשחיקה  אגרגאט  אגרגאט גרוס  אגרגאט קל  אגרגאט כבד  אגרגאט גס  אגרגאט דק  (אגרגאט דק טבעי (חול טבעי  (אגרגאט דר גרוס (חול גרוס  אבק  בולי חרסית  כינוי האגרגאט  גודל הגרגר המקסימלי  מלאן  כינוי הנפה  דירוג האגרגאט  תחום דירוג  גרגר פחוס  גרגר מוארך  צפיפות ממשית של גרגר האגרגאט 

ספרת הגרגרים  אגרגאט חד-גרגרי  אגרגאט רב-גרגרי  מתכנן  צפיפות ממשית של גרגר האגרגאט  תערובת אספלט  (תתערובת אספלט צפופת דירוג תא"צ  (תערובת אספלט קטועת דירוג (תא"ק  (תרובת אספלט מבנית מבנית (תא"מ  (תערובת אספלטית מסטיק-אגרגאט (תאמ"א  (תערובת אספלטית נקבובית (תא"נ 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/12/1998
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  5
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 4719
 • תאריך פרסום ברשומות
  06/01/1999
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 3 1988 01/12/1998
ת"י 3 1990 01/12/1998
ת"י 3 1992 01/12/1998
ת"י 3 1993 01/12/1998
ת"י 3 1994 01/12/1998
מספר כותר מסמך
ת"י 253
מיון קרקעות למטרות הנדסה אזרחית-מיון במעבדה ומיון חזותי
ת"י 362 חלק 1
תערובת אספלט חמות:הרכב ותכנון
ת"י 466 חלק 1
חוקת הבטון: עקרונות כלליים
ת"י 466 חלק 2
חוקת הבטון: רכיבים
ת"י 466 חלק 3
חוקת הבטון: בטון דרוך
ת"י 466 חלק 4
חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום
ת"י 466 חלק 5
חוקת הבטון:תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות
ת"י 1211
נפות בדיקה-אריג מתיל מתכת,לוח מתכת מנוקב ויריעה מיוצרת אלקטרוליטית-מידות נומינליות של העינות
ת"י 1865 חלק 2
שיטות בדיקה בתחום הסלילה:בדיקות של אגרגאטים
ת"י 1865 חלק 3
שיטות בדיקה בתחום הסלילה : בדיקות של קרקע ואגרגאטים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C 40 מאוזכר 1992
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00003-00-0-1 30/03/2006 אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00003-00-0-2 31/03/2011 אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00003-00-0-3 31/08/2015 אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00003-00-0-4 15/03/2016 אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00003-00-0-5 30/07/2020 אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
אגרגאטים טבעיים NATURAL AGGREGATES
אגרגטים AGGREGATES
בדיקות TESTING
בטון CONCRETES
מיון לפי גודל הגרגירים SIZE CLASSIFICATION
שיטות דגימה SAMPLING METHODS
תכונות מכניות MECHANICAL PROPERTIES
תערובות אספלט ASPHALTS
(אגרגאט דק טבעי (חול טבעי
(אגרגאט דר גרוס (חול גרוס
(תערובת אספלט קטועת דירוג (תא"ק
(תערובת אספלטית מסטיק-אגרגאט (תאמ"א
(תערובת אספלטית נקבובית (תא"נ
(תרובת אספלט מבנית מבנית (תא"מ
(תתערובת אספלט צפופת דירוג תא"צ
אבק
אגרגאט
אגרגאט גס
אגרגאט גרוס
אגרגאט דק
אגרגאט חד-גרגרי
אגרגאט כבד
אגרגאט קל
אגרגאט רב-גרגרי
בולי חרסית
גודל הגרגר המקסימלי
גרגר מוארך
גרגר פחוס
דירוג האגרגאט
כינוי האגרגאט
כינוי הנפה
מלאן
מתכנן
ספרת הגרגרים
צפיפות ממשית של גרגר האגרגאט
תחום דירוג
תערובת אספלט