עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 362 חלק 1

תערובת אספלט חמות:הרכב ותכנון

JOT ASPHALT MIXTURES:COMPOSITION AND PLANNING

תערובת אספלט חמות:הרכב ותכנון  תקן זה דן בהרכב ובתכנון של תערובת אספלט חמות  להלן:תערובת אספלט),המיועדות למיסעות של מסלולי)  טיסה,לכבישים ולמשטחים סלולים לשימוש כלי רכב  .וכמו כן לאיי תנועה ולמדרכות  אגראגטים  צפיפות נדמית של אגרגאט  צפיפות אפקטיבית של אגראגט  צפיפות ממשית של אגראגט  תערובות אספלט  תערובת יבשה  צפיפות מקסימלית תיאורטית של תערובת אספלט  צפיפות ממשית של תערובת אספלט  אחוז חלל באגראגט מינרלי  גודל גרגר מקסימלי של אגרטגט בתערובת אספלט  תכולת ביטומן בתערובת אספלט  תכולת ביטומן אפקטיבית בתערובת אספלט 

אחוז חלל בתערובת אספלט  יציבות  יציבות משתיירת  נזילות  תערובת אספלט צפופת דירוג  תערובת אספלט קטועת דירוג  תערובת אספלט מבנית  תערובת אספלטית מסטיק-אגראגט  תערובת אספלט נקבובית  שכבת ציפוי  מתכון לייצור התערובת האספלטית 

174.1 ₪ (148.8 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  30/07/2009
 • תאריך אישור מחדש
  08/06/2020
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 5446
 • תאריך פרסום ברשומות
  25/08/2009
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 362 1991 30/07/2009
ת"י 362 2004 30/07/2009

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 3
אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים
ת"י 161 חלק 1
ביטומן למיסעות אספלט: ביטומן אספלטי
ת"י 1865 חלק 2
שיטות בדיקה בתחום הסלילה:בדיקות של אגרגאטים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D 2041 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D 70 מאוזכר -
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00362-01-0-1 03/12/2015 תערובת אספלט חמות:הרכב ותכנון עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
אגרגטים AGGREGATES
ביטומן BITUMENS
דירוג GRADING (QUALITY)
כבישים ROADS
תכונות PROPERTIES
תערובות MIXTURES
תערובות אספלט ASPHALTS
אגראגטים
אחוז חלל באגראגט מינרלי
אחוז חלל בתערובת אספלט
גודל גרגר מקסימלי של אגרטגט בתערובת אספלט
יציבות
יציבות משתיירת
מתכון לייצור התערובת האספלטית
נזילות
צפיפות אפקטיבית של אגראגט
צפיפות ממשית של אגראגט
צפיפות ממשית של תערובת אספלט
צפיפות מקסימלית תיאורטית של תערובת אספלט
צפיפות נדמית של אגרגאט
שכבת ציפוי
תכולת ביטומן אפקטיבית בתערובת אספלט
תכולת ביטומן בתערובת אספלט
תערובות אספלט
תערובת אספלט מבנית
תערובת אספלט נקבובית
תערובת אספלט צפופת דירוג
תערובת אספלט קטועת דירוג
תערובת אספלטית מסטיק-אגראגט
תערובת יבשה