עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

פרטי ועדה

5923 הוראות התקנה - תברואה: מים וביוב

שם הרכז: יולי סיגטי
דואר אלקטרוני: yuli_si@sii.org.il
טלפון: 03-6462003
לא נמצאו ישיבות בוועדה

מבקש להגיש מועמדותי לחבר בוועדת המומחים:

לא נבחר קובץ