עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

חבילות תקנים לנושאים ספציפיים

מכון התקנים הישראלי מציע אוספי תקנים לנושאי יעודיים, האוספים כוללים קבצים של תקנים ישראליים ומפרטי מכון התקנים הישראלי וכן מאמרים ומידע בביליוגרפי הקשורים למסמכים אלה.
האוספים משמשים ככלי עבודה יומיומי ומעודכן, המאפשר לעיין בעל עת בטקסט המלא של כל התקנים והמפרטים הדרושים לעבודה השוטפת. את האוספים ניתן לרכוש במסגרת מינוי שנתי הכולל עדכונים שוטפים בזמן אמיתי או ניתן להצטרף לתוכניות מנויים בתנאים מיוחדים ל- 3 שנים.

אוסף מזון:
אוסף תקנים במגוון תחומים הקשורים לתעשיית המזון כגון: תקנים למוצרי מזון שונים, תקנים לסימון ותקנים לאריזה והובלה ותקנים לשיטות בדיקה.

אוסף בנייה:
האוסף הינו מאגר המידע המקיף ביותר בתחום הכולל תקנים ומפרטים במגוון נושאים כגון: קונסטרוקציה, אדריכלות, חומרים, מוצרים, מערכות בנייה, בטיחות אש, בטיחות בעבודה, תחזוקת מבנים ועוד, לרבות הסרטוטים, הגרפים והנוסחאות הכלולים בתקנים ובמפרטים אלה.

אוסף בטיחות אש:
האוסף כולל תקני בטיחות בנושאים כגון: תכן מבנים לעמידותם בפני שרפה, תקנים לסיווג חומרי בנייה לפי תגובותיהם בזמן שרפה, דרישות עמידות אש לבניינים ואלמנטי בניין שונים, חומרי הגנה של רכיבי הבניין מפני אש. מערכות גילוי והתראה של אש ועשן, לרבות התקנתן ותחזוקתן. מערכות כיבוי אש התקנתן ותחזוקתן (כדוגמת מטפים, הידרנטים ומתזים).

אוסף אדריכלות:
אוסף הכולל תקנים במגוון נושאים כגון: חומרים ורכיבים, איטום, תאורה, אוורור, אקוסטיקה, אקלים פנים, תחזוקת בניינים, רכיבים ומערכות בבניין.

אוסף הנדסת מבנים:
אוסף כולל תקנים במגוון נושאים כגון: תכן הנדסי, עומסים בבניינים, חוקות הבטון והפלדה, חומרים, מוצרים ורכיבים לבניין, איטום, תאורה, אקוסטיקה, בידוד טרמי, מלאכות והתקנות בבניין, תחזוקת מבנים ורכיביהם, סרטוטים ותוכניות ביצוע.

אוסף אבטחת מידע:
האוסף כולל את כל תקני אבטחת המידע לרבות התקן ת"י 7799 לניהול אבטחת מידע ותקנים נוספים המחולקים ל- 4 סדרות: אבטחת מידע במערכות מידע, אבטחת מידע בתקשורת בין מחשבים, הערכת מוצרים לאבטחת מידע, ניהול אבטחת מידע.
תקנים נוספים של אבטחת מידע הנכללים בתקליטור: בטיחות אש של מחשבים וציוד היקפי, בטיחות חשמלית, הגדרת מונחים, דרישות תיעוד ועוד.

אוסף צנרת ואביזרי אינסטלציה:
אוסף משלים לאוספי הבנייה הקיימים. האוסף כולל תקנים בתחומים הבאים:
מגופים שסתומים וברזים, אביזרי אינסטלציה, אביזרים סניטריים, צינורות פולימרים, זרנוקים, קבועות תברואתיות ואביזריהן ועוד.

אוסף הגנת הסביבה:
אוסף זה כולל תקנים ישראליים קיימים בתחום "טכנולוגיות סביבה" בחלוקה לתתי- התחומים הבאים: מערכות לניהול סביבתי, שיטות לבדיקת איכות האוויר, שיטות לבדיקת פליטות , מזהמים ממקורות נייחים, שיטות לבדיקת איכות המים, שיטות לבדיקת פסולת מוצקה, שיטות להגנה בפני קרינה, מוצרים בעלי היבט סביבתי

אוסף רכב:
אוסף מקיף של כל תקני הרכב הישראליים הכולל: מערכות חשמל ברכב, מערכות בלימה ברכב, רכב חשמלי, בטיחות בדרכים, אביזרים ברכב, אופניים, מערכות היגוי ובלימה, חלקי גומי ברכב, רכב והובלה ועוד


לרכישת אוסף תקנים