עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

קולטי שמש ודודים

מכון התקנים כגוף בודק מבצע את הפיקוח והבדיקות בהתאם לתקנים הישראלי 69 ו579.1 ולתקנים הנגזרים מתקן זה.
המדור פועל למען התייעלות אנרגטית במטרה להפחית את השימוש בחשמל. תוך אבטחת הבטיחות של המוצרים הנבדקים.

תחומי פעילות / מוצרים נבדקים:

  • בדיקות נצילות אנרגטית לקולטי שמש (בדיקות ביצועים, בדיקות מבנה וחומרים). - ת"י 579 חלק 1.
  • דודי ואוגרי מים חמים ( בדיקות בטיחות חשמלית, \בדיקת ביצועים אנרגטיים ובדיקת מבנה) - ת"י 69.


ליצירת קשר:

לאון קלנטרו רמ"ד מערכות מיזוג ואנרגיות מתחדשות.
טלפון: 03-6465332
כתובת מייל: leon_ka@sii.org.il