עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

תו בטיחות

לוגו תו בטיחות


תו הבטיחות מנוהל על ידי מערכת תו תקן בהתאם ל חוק התקנים, התקנות והצווים (צו התקנים (קביעת תוי-תקן), התשנ"ב - 1992, צו התקנים (איסור ייצור מצרכים), התשמ"ב - 1981)


מהו תו בטיחות?

  • תו המציין כי המוצרים הנושאים אותו עונים לדרישות הבטיחות כמוגדר בתקנים החלים על המוצר.
  • תו בטיחות מוענק למוצר אשר התקן החל על המוצר כולל דרישות בטיחות בלבד.
  • מרבית תקני הבטיחות הם אימוץ של תקנים בין-לאומיים.

יתרונות תו הבטיחות לצרכן

מוצר בעל היתר לתו בטיחות מעיד כי נערכו למוצר בדיקות ונעשית בקרה שתהליכי הייצור עומדים בדרישות בטיחות המוגדרים בתקן.

יתרונות תו הבטיחות ליצרן

  • עמידה בדרישות הבטיחות של המוצר והתאמתו לתקנים הישראלים והבינלאומיים.
  • אפשרות להשתתפות במכרזים של גופים ומוסדות, המתנים השתתפות זו בסימון המוצרים בתו בטיחות.
  • ההיתר מעניק ליצרן יתרון שיווקי במשק הישראלי.
  • יצרן חו"ל המשווק לשוק הישראלי את תוצרתו יכול לקבל היתר לסמן את מוצריו בתו בטיחות ולהקל על תהליך היבוא של מוצריו.

לטופס בקשה לסימון מוצר בתו בטיחות

את הטופס יש לשלוח ל:
חגית נחמיאס   hagit_n@sii.org.il
לריסה נתנאל   larissa_sa@sii.org.il


עוד באותו נושא