עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

תו בטיחות

לוגו תו בטיחות


תו הבטיחות מנוהל על ידי מערכת תו תקן בהתאם לחוק התקנים, התקנות והצווים (צו התקנים (קביעת תוי-תקן), התשנ"ב - 1992, צו התקנים (איסור ייצור מצרכים), התשמ"ב - 1981)

מהו תו בטיחות?

  • "האח התאום" של תו תקן
  • תו בטיחות הוא סימון המאשר שהמוצר בטוח לשימוש בהתאם לדרישות התקן הייעודי.
  • מוצר הנושא תו הבטיחות מבטיח הגנה מפני סכנות בעת השימוש במוצר לאורך זמן.


יתרונות תו הבטיחות לצרכן

מוצר בעל היתר לתו בטיחות מעיד כי נערכו בדיקות מקיפות למוצר ונעשית בקרה שתהליכי הייצור עומדים בדרישות בטיחות המוגדרים בתקן.

יתרונות תו הבטיחות ליצרן/ יבואן

  • אפשרות להשתתפות במכרזים של גופים ומוסדות, המתנים השתתפות זו בסימון המוצרים בתו בטיחות.
  • הקלה על תהליך הייבוא - יצרן חו"ל המשווק לשוק הישראלי את תוצרתו יכול לקבל היתר לסמן את מוצריו בתו בטיחות .

לטופס בקשה לסימון מוצר בתו בטיחות

לשליחת הטופס ופרטים נוספים אנא פנה ל:

אילנה קדוש qa_tteken@sii.org.il
זהבית קמחין zehavit_kamchin@sii.org.il
חגית נחמיאס   hagit_n@sii.org.il
לריסה נתנאל   larissa_sa@sii.org.il


עוד באותו נושא