עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

קורס עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

קורס עורכי מבדקי בטיחות מוסדות חינוך מוכר כ 3 ימי כשירות לממונה בטיחות בעבודה.

משרד החינוך בשת"פ עם מכון התקנים הישראלי מקיימים קורס מקצועי לעורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך.

המבדקים מהווים כלי ניהול מקיף לשמירה על רמת בטיחות נאותה וצמצום סיכוני בטיחות במוסדות לימוד. תהליך הרישוי למוסדות אלה כרוך בעריכת מבדק בטיחות מקצועי.

מבדק זה נותן מענה לשאלה האם הפערים הקיימים בין התשתית שבה ממוקם המוסד החינוכי לבין המפורט בחוזר מנכ"ל עלולים להוות מקור סכנה לשוהים במוסד.

משרד החינוך, האגף הבכיר לביטחון, שעת חרום ובטיחות סביבתית, ממליץ כי ההתקשרות לביצוע מבדק בטיחות תהיה עם בוגרי הקורס, וזאת כדי להבטיח כי מבדקי הבטיחות יהיו מקצועיים ויעמדו בדרישות משרד החינוך.

נושאי הלימוד

יסודות ניהול הבטיחות והסיכונים | תורת הסיקור והמבדק | היבטים משפטיים | התחקיר הבטיחותי | מתקני משחקים ומתקני ספורט | יישום בטיחות במערכות החינוך בישראל | חוקים ותקנות בבטיחות וגיהות | תקנים בבטיחות וגיהות | מניעת דלקות | סוגיות של אחריות לבטיחות | מבדקים במערכות חינוך.

קהל יעד

ממונה על הבטיחות בעבודה, מהנדסים במקצועות ההנדסה השונים, הנדסאים במקצועות ההנדסה השונים ובעלי ניסיון ניהולי מתאים.

ההרשמה לקורס מחייבת את הנרשם/ת להימנות עם אחד מבעלי המקצועות האלה: אדריכל, ממונה בטיחות ו/או הנדסאי במקצועות הטכניים.

יש להעביר העתק תעודה בהרשמה. מתעניינים שאינם עומדים בדרישת הסף ידרשו לעבור וועדת חריגים.

 

צרו איתנו קשר נשמח לעמוד לרשותכם {{ctrl.testString}}

פרטי יצירת קשר