עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

בקשה להצעת מחיר לאישור מערכות ניהול

נא לצרף אישור רשם החברות או אישור רשמי אחר לשם הארגון והעתק מכתב ספק מנה"ר (במידה וקיים). המידע ישמר ברשותינו.

הערה: הטופס הנוכחי רלוונטי לכלל הצעות המחיר פרט ל תקן AS9100- תעופה, תקן IAFT16949- תעשיית הרכב ותקן TL900 - טלקום. את הצעות המחיר לאישורים האלה ניתן למצוא בעמודי המוצר.

פרטי הארגון

לא נבחר קובץ

נא סמן:

נא פרט מספר עובדים בכל תחום אם רלוונטי:

סמן את התקן/ים המבוקש/ים

מידע נוסף רלוונטי להתעדת מערכת ניהול אבטחת מידע לפי תקן 27001 ISO

מגבלות על צוות הסוקרים

נא פרט/י במידה וקיימות מגבלות גישה לצוות עורכי המבדק לתחום הקשור להתעדהתשתיות המידע בארגון

תיאור פעילות החברה

מידע נוסף רלוונטי לבקשה להתעדת מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה לפי תקן ISO 45001הערכה ראשונית של גורמי סיכון עיקריים בארגון (עבור כל אחד מהתחומים ציין את המחלקות/תהליכים)

הערכה עצמית של מוכנות מערכת ניהול הבטיחות ובריאות בתעסוקה בארגון:מידע נוסף רלוונטי לבקשה להתעדת מערכת ניהול איכות הסביבה לפי תקן ISO 14001

הערכה ראשונית של גורמים בארגון המשפיעים על איכות הסביבה

בכל תחום סמן את מאפיין ההשפעה אם קיים


הערכה עצמית של מוכנות מערכת הניהול הסביבתי בארגוןמידע נוסף רלוונטי להתעדת מערכת ניהול לציוד רפואי ISO 13485מידע נוסף רלוונטי לבקשה להתעדת מערכת ניהול אנרגיה לפי תקן ISO 50001

[לדוגמה: גורמים טכניים, מפעילים, אנשי רכש ואדמיניסטרציה, מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות בתחומים האנרגיה].

מקורות אנרגיה

אנא ציין בטבלה המצורפת את כל מקורות האנרגיה [כדוגמת: חשמל, סולר, דלק, קיטור, אנרגיה סולארית וכד'] בהם משתמש הארגון.

צרכני אנרגיה עיקריים

אנא ציין את כל צרכני האנרגיה העיקריים - SEU's [כדוגמת: חדרי מכונות, מרכזי אנרגיה, מרכזי חום ומיזוג, משאבות, גנרטורים (גדולים) מערכות עיקריות כדוגמת תאורה, רכבי הפצה וכד']

מידע נוסף רלוונטי להתעדת מערכת ניהול אבטחת מידע בענן לפי תקן 27018 ISO

מידע נוסף רלוונטי לבקשה לתקן HACCAP

מידע נוסף רלוונטי לבקשה לתקן ISO2200

מידע לגבי קווי תהליכים ומחקרי HACCAP

מידע נוסף רלוונטי לבקשה לתקן FSSC22000

מידע לגבי קווי תהליכים ומחקרי HACCAP

תחום פעילות הארגון (scope): תהליכים וטכנולוגיות, מוצר, שירות, כפי שיופיע על גבי התעודה

אתרים נוספים לארגון:

פרטי אישורים לארגוןמגבלות גישה

נא פרט במידה שקיימות מגבלות גישה לצוות עורכי המבדק לתחומים הקשורים להתעדה כגוןלוח זמנים צפויפרטי יועץפרטי ממלא הטופס

לא נבחר קובץ