עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

בקשה להצעת מחיר לאישור מערכות ניהול

נא לצרף אישור רשם החברות או אישור רשמי אחר לשם הארגון והעתק מכתב ספק מנה"ר (במידה וקיים). המידע ישמר ברשותינו.

הערה: הטופס הנוכחי רלוונטי לכלל הצעות המחיר פרט ל תקן AS9100/AS9120 - תעופה, תקן IATF16949 - תעשיית הרכב ותקן TL9000 - טלקום. טופס רישום ייעודי לתקנים אלו ניתן למצוא בדף המוצר של כל תקן.

פרטי הארגון
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
פרטי רישיון עסק
נא סמן:

נא פרט מספר עובדים בכל תחום אם רלוונטי:סמן את התקן/ים המבוקש/ים

מידע נוסף רלוונטי להתעדת מערכת ניהול אבטחת מידע לפי תקן 27001 ISO


תשתיות המידע בארגון

תיאור פעילות החברה
מידע נוסף רלוונטי לבקשה להתעדת מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה לפי תקן ISO 45001


הערכה ראשונית של גורמי סיכון עיקריים בארגון (עבור כל אחד מהתחומים ציין את המחלקות/תהליכים)
הערכה עצמית של מוכנות מערכת ניהול הבטיחות ובריאות בתעסוקה בארגון:


מידע נוסף רלוונטי לבקשה להתעדת מערכת ניהול איכות הסביבה לפי תקן ISO 14001
הערכה ראשונית של גורמים בארגון המשפיעים על איכות הסביבה

בכל תחום סמן את מאפיין ההשפעה אם קיים
הערכה עצמית של מוכנות מערכת הניהול הסביבתי בארגון


מידע נוסף רלוונטי להתעדת מערכת ניהול לציוד רפואי ISO 13485


מידע נוסף רלוונטי לבקשה להתעדת מערכת ניהול אנרגיה לפי תקן ISO 50001

[לדוגמה: גורמים טכניים, מפעילים, אנשי רכש ואדמיניסטרציה, מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות בתחומים האנרגיה].מקורות אנרגיה


שימושי אנרגיה עיקרייםמידע נוסף רלוונטי להתעדת מערכת ניהול אבטחת מידע בענן לפי תקן 27018 ISO
מידע נוסף רלוונטי לבקשה לתקן HACCAP
מידע נוסף רלוונטי לבקשה לתקן ISO2200


מידע לגבי קווי תהליכים ומחקרי HACCAP

נא ציין את קווי תהליכי הייצור העיקריים – ברמה הטכנולוגית

מידע נוסף רלוונטי להתעדת מערכת ניהול ISO 27036


מידע נוסף רלוונטי להתעדה בהתאם לדרישות מדריך לאבטחת הסייבר 27032 ISO


מידע נוסף רלוונטי לתקנים ת"י 9301 ו - ISO 39001
פרטים ראשונים על מערך התעבורה בארגון


סוגי פעילויות הרלוונטיות לתחום הבטיחות בתעבורה
תחום היסעים
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
תחום הובלה
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
תחום פעילות הארגון (scope): תהליכים וטכנולוגיות, מוצר, שירות, כפי שיופיע על גבי התעודה
אתרים נוספים לארגון:
מידע לגבי חברת אם


פרטי אישורים לארגון


מגבלות גישה

נא פרט במידה שקיימות מגבלות גישה לצוות עורכי המבדק לתחומים הקשורים להתעדה כגוןלוח זמנים צפוי


פרטי יועץ


פרטי ממלא הטופס