עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

הדרך לקבלת התעדה

התעדה נעשית לאחר יישום של תהליך פנים ארגוני  בו מוטמעת בהצלחה בהתאם לדרישות התקן, מערכת ניהול בארגון.
לצורך התנעת התהליך, מומלץ לרכוש את התקן במרכז מידע של מכון התקנים, ללמוד את הדרישות ולהשתתף בהדרכות מתאימות.
ניתן להסתייע ביועצים המתמחים במערכת ניהול רלוונטית ולבצע מבדק  על ידי מכון התקנים הישראלי לבחינת הפערים.
כדאי לראות בתהליך הזדמנות לשיפור באמצעות צוות של הארגון שיזכה למחויבות ומעורבות ההנהלה.
בסופו של תהליך, סוקרים בלתי תלויים של מכון התקנים הישראלי יבצעו מבדק המאשר התאמה של מערכת הניהול בארגון בהתאם לדרישות התקן.

השלבים הנדרשים והפעולות שעל הלקוח ועל המכון לבצע על מנת להתחיל תהליך התעדה למערכת ניהול:

 

השלבים הנדרשים והפעולות שעל הלקוח ועל המכון לבצע על מנת להתחיל תהליך התעדה למערכת ניהול

 

תהליך השעיה/ ביטול / צמצום תחום היתר :

תהליך השעיה / ביטול / צמצום תחום פעילות של היתר הינו בהתאם לנהלי האגף ועל פי הדרישות לגופי התעדה.

סיבות להשעיה / ביטול / צמצום תחום פעילות ההיתר יכולות להיות בין השאר :

 • מערכת הניהול של הארגון באופן תמידי לא עומדת בדרישות התקן, כולל אי עמידה בדרישות התייעלות ושיפור.
 • הארגון אינו מאפשר לגוף ההתעדה לבצע מבדקי מעקב ופיקוח למערכת הניהול בארגון.
 • לבקשת לקוח.

בתהליך השעיה היתר הלקוח אינו תקף באופן זמני, סטטוס זה ניתן לשינוי במידה והסיבה להשעיה אינה רלוונטית עוד.
ברוב המקרים תהליך זה לא יעלה על 6 חודשים ולאחריו ההיתר יועבר לביטול.

הודעה בדבר השעיה /ביטול / צמצום תחום פעילות ההיתר תועבר לארגון ותפורסם באתר המכון.

לארגון עומדת זכות ערעור בהתאם לפרטים הרשומים במכתב ההשעיה /ביטול.


מכון התקנים הישראלי - הבחירה הנכונה עבורך
!

 • למכון התקנים הישראלי מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות.
 • אנשינו הם ממיטב המומחים המקצועיים המובילים בתחום האיכות, בעלי ניסיון והכרות טובה של צרכי הלקוחות.
 • מכון התקנים הישראלי הוא גוף ההתעדה הגדול בישראל.
 • למכון התקנים הישראלי הסמכה על ידי RvA ו- ANAB , גופי ההסמכה מהגדולים בעולם.
 • במכון התקנים הישראלי מגוון שירותים תחת קורת גג אחת: התעדה (בודדת ומשולבת), מגוון בדיקות מעבדה ומרכז הדרכה.
 • מכון התקנים הישראלי חבר בוועדות תקינה בין לאומיות ובעל הסכמי שיתוף פעולה עם גורמים מובילים בעולם.
 • מכון התקנים הישראלי חבר ברשת IQNet המאגדת בתוכה גופי התעדה (C.B) מכל העולם.
  לקוחות מת"י מקבלים באופן בלעדי תעודת IQNet ללא תשלום, ובנוסף מתאפשרת קבלת הכרה הדדית באמצעות חברי IQNet ככלי שיווקי לארגון.

 

לפרטים:
גב' אוסנת קורמן
טלפון סלולרי:054-4996749
דוא"ל:  osnatko@sii.org.il

 
לרישום:
גב' שרית לב
משרד: 03-6465313
דוא"ל: qsales@sii.org.il