עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

תקנים לביקורת הציבור

כחלק מתהליך התקינה מתפרסמות הצעות של תקן/רוויזיה/גיליון תיקון לעיון ולביקורת הציבור. ההערות מובאות לדיון בוועדת התקינה.
במסגרת זו להלן רשימת התקנים הנמצאים כעת בשלב ביקורת הציבור.
ניתן להגיש הערות בכתב על גבי טופס המשוב לא יאוחר מהמועד הנקוב לסיום תקופת הביקורת.

קובצי PDF:
לשם פתיחת הקובץ נדרשת תוכנת Acrobat Reader. לעיון יש ללחוץ על שם הקובץ.
אם אין ברשותכם תוכנה זו, לחצו כאן להורדת התוכנה.