עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

טופס בקשה לחברות בוועדת מומחים

אם ברצונכם להגיש מועמדותכם לחברות בוועדת המומחים, אנא מלאו את הטופס שלהלן:

הנחיה למילוי הטופס:

בהתאם לנוהלי אגף התקינה וכדי לשמור על שקיפות וגילוי נאות, עליך להגיש קורות חיים רלוונטיים, בחתימתך, שייכללו התייחסות גם לנושאים הבאים:

  •  עיסוקים כלשהם העלולים להעמיד אותך בחשש לניגוד עניינים לנושא התקן או הרוויזיה לתקן אותו אמורה הוועדה לעבד ולתחומים משיקים.
  •  קיומם/אי קיומם של קשרים עסקיים או משפחתיים למי שיש לו נגיעה על דרך עיסוק במצרכים או בשירותים (לרבות שירותי ייעוץ) עליהם חל /אמור לחול  התקן.

מבקש להגיש מועמדותי לחבר בוועדת המומחים:

לא נבחר קובץ