עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

אקרדיטציות ושיתופי פעולה בינלאומיים

אגף איכות והסמכה במכון התקנים פועל על פי הכללים הבינלאומיים לגופי התעדה ISO 17021   ומתעיד לכ - 30 מערכות ניהול שונות.


לאגף איכות והסמכה אקרדיטציות מגופי הסמכה מהגדולים בעולם:

RVA:    

גוף הסמכה בינלאומי שמושבו בהולנד המעניק אקרדיטציה לתחומים הבאים:
ISO 9001/ISO 14001/ISO 13485

              
ANAB:      ANAB לוגו

גוף הסמכה בינלאומי שמושבו בארה"ב המעניק אקרדיטציה לתחומים הבאים:
AS9100/AS91200/ISO9001
ISO 27001/ISO 22000

IQNET:     IQNET

אגף איכות והסמכה של מכון התקנים, משמש כנציג בלעדי בישראל של IQNet - הרשת הגדולה בעולם של גופי התעדה, הרשת מונה כ-36 חברים, שלהם שלוחות בכ 200 מדינות. חברי הרשת אחראים כ 30% מכלל ההתעדות בעולם (כ 400 אלף התעדות), חבריה קשורים בהסכמי הכרה הדדית, כך שהתעודות של האגף מוכרות באותן מדינות בהן פועלים חברי הארגון. עובדה זו מקלה על ארגונים בפעילות העסקית. הרשת מהווה גוף התעדה למספר תקנים כגון  BSCI/SA8000 ועוד.

 

קישורים ומידע בנושא COVID-19


שיתופי פעולה נוספים :
המכון מקיים שיתופי פעולה עם ארגוני התעדה שונים בעולם, ומשמש זרוע ביצועית לקיום מבדקים אצל ארגונים בארץ. כלומר, המבדק מבוצע על ידי סוקרים מוסמכים של האגף ובעברית, והתעודה ניתנת על ידי ארגון ההתעדה הרלוונטי. החלופה הזו מאפשרת קיום מבדקים בעברית ובזמינות טובה ללקוחות הנדרשים להתעדות שאינן ניתנות ע"י האגף, או הם חלק מחברה בינ"ל המותעדת באמצעות גוף שאינו ישראלי.