עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

בדיקות אינסטלציה ומתקני תברואה לפי ת"י 1205 / מערכות שרברבות

בהתאם לדרישות חוק התכנון והבניה, נדרש לבצע מספר בדיקות למערכות מתקני התברואה המותקנים באתר, בדיקת אינסטלציה בהתאם לתקן ישראלי 1205. (בדיקות הנדרשות גם לתהליכי טופס 4).

מומחי מכון התקנים עורכים מגוון רחב של בדיקות למערכות השרברבות/ מתקני התברואה המותקנים בשטח תוך הקפדה על איכות ומקצועיות.

כחלק ממערך הבדיקות מתבצעות הבדיקות הבאות:

 • צנרת נקזים מתחת לבניין - צנרת נקזים ומי גשמים מתחת למפלס הרצפה +0.0
 • קולטני מי גשמים - צנרת ורטיקלית וקולטני לפני יציקה המיועדים לניקוז מי גשם למרפסות ולגגות.
 • צנרת מים קרים/חמים בתוך הדירות - בביקור הראשון תיבדק דירה אחת לדוגמא. לכל 8 יח"ד נוספות – בדיקה אחת נוספת.
 • צנרת נקזים ודלוחין בתוך הדירות - בביקור הראשון תיבדק דירה אחת לדוגמא. לכל 8 יח"ד נוספות – בדיקה אחת נוספת.
 • מערכות אספקת מים משותפת בתוך המבנה - בדיקה לצנרת המים המשותפת במבנה המספקת מים לצרכנים.
 • מערכת הניקוז וקולטני שפכים - בדיקת צנרת המקבלת את השפכים מהדירות ומעבירה אותם אל מערכת הביוב או אל הצנרת מתחת לבניין.
 • מערכת אספקת מים מחוץ למבנה - בדיקות צנרת מים המותקנת מחוץ למבנה מקו הזנה ועד כניסה למבנה/מתחם.
 • מערכת ביוב - בדיקת מערכת ביוב - מתא בקרה ראשי עד לחיבור לתא הבקרה העירוני.
 • מערכת תיעול ומי גשמים - בדיקת מערכת לתיעול וניקוז מי גשם המנקזת מים אשר אינם שפכים.
 • מערכת להגברת לחץ המים - בדיקות למערכת המגבירה לחץ מים במבנה הכוללת בדיקות התקנת לחדרי משאבות, צנרת ואביזרים.
 • גמר עבודות - בדיקה הכוללת השלמות לגמר התקנת מערכות ביוב, התקנת קבועות שרברבות/ כלים סניטריים.
 • מערכות כיבוי אש - בדיקת מערכת כיבוי אש לברזי שריפה + גלגלונים במבנה לפי ת"י 1205 הכוללת בין היתר התייחסות להתקנת חדרי משאבות (במידת הצורך), התייחסות לתוכניות מעודכנות בשטח.
 • גלגלונים לכיבוי אש - בנוסף מבוצעות בדיקות מעבדה כחלק ממערכות הבניין לת"י 2206 חלק 2 (בדיקות גלגלונים לכיבוי אש בהתאם לתקן ישראלי 2206). הבדיקה מתייחסת לאופי התקנתם של הגלגלונים בהתאם לדרישות התקן, למיקומי התקנתם בהתאם לתוכניות בטיחות מעודכנות והתקנת העמדות כחלק ממערכת פעילה (כגון משאבות פעילות).
 • אופיין רשת - בנוסף מתבצעות בדיקות לאופייני רשת לפי ת"י 1596 כחלק מבדיקות מערכות הבניין. הבדיקות נדרשות להשלמת נתוני המערכת הכוללת כחלק מבדיקות גלגלונים (אופיין רשת פנימי) או כחלק מבדיקות הנדרשות להיתרים (אופיין רשת ציבורי).

בדיקה לתקן 1205 עם המומחים של מכון התקנים, בדיקת מעבדה למערכת סולארית לתקן 1205 הישראלי בדיקות לטופס 4 שרברבות.

לפרטים נוספים:
אורן אביכזר: 
 טל' משרד: 03-6465140
נייד: 052-6811844
דוא"ל:oren_ab@sii.org.il


לטופס הזמנת בדיקת אינסטלציה, מתקני תברואה ומערכות שרברבות לחץ כאן