עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

גז טבעי

יחידת גז טבעי במכון התקנים הישראלי משמשת כגוף בודק ורואה את עצמה כגוף שותף ומסייע למפעלים להסב ולהתקין ולבדוק את המערכות הנדרשות, תוך אבטחת הבטיחות והיעילות בשימוש בגז טבעי במערכות הפנים מפעליות ובמתקני הקצה בהתאם לדרישות החוק.

מכון התקנים כגוף בודק מבצע את הפיקוח והבדיקות בהתאם לתקן הישראלי 6464 ולתקנים הנגזרים לתקן זה, ובנוסף הינו מוסמך לביצוע בדיקות כ - .TEHNICAL EXPERT.

במסגרת בדיקות צרכני קצה יושם דגש עיקרי על התאמת מערכות הגז הטבעי החל ממגוף מבודד המותקן לפני מכלול האביזרים כניסת גז טבעי למתקן הצריכה ועל התאמת סביבת מתקן צריכת הגז טבעי (אוורור, אזורים נטולי מקורות הצתה, מרחקים וכדומה), מערכות גז טבעי החל ממגוף מבודד המותקן לפני ,train valve כניסת גז טבעי למתקן הצריכה, מערכות שריפה והתאמתם לתא שריפה ולסוג המתקן, התאמת המתקן לגז טבעי, מערך הוצאת גזי פליטה. בתוך כך יבדקו מערכות בקרה והתראה וכיו"ב.

פעילויות ענף גז טבעי במכון התקנים מתבצעות בהתאם לתחומים הבאים:

  • בדיקות צרכני קצה : דוודי קיטור ( צינורות מים , צינורות אש), דוד שמן תרמי ,מחמצנים, תנורים וכו.. בהתאם לת"י 6464
  • בדיקות טורבינות גז, מערכת קוגנרציה ( מנועי גז) בהתאם למתווה - GUIDELINES FOR THE APPROVAL OF NATURAL GAS APPLIANCE INSTALLATIONS IN
  • בדיקות צנרת פנים מפעלית בהתאם לת"י 6464
  • בדיקות לתחנות פריקה CNG בהתאם ל ת"י 6490
  • בדיקות לתחנות תדלוק בהתאם ל ת"י 6236
  • בדיקות לעמדות תחזוקת כלי רכב המונעים בגז טבעי בהתאם לת"י 6293
  • בדיקות מכון טיהור שפכים (ביוגז) בהתאם ל ANSI B149.6


ליצירת קשר ומידע נוסף:
בוריס פרוקופץ , מנהל טכני, ענף גז טבעי.
טל נייד: 0547-947-564
boris_pr@sii.org.il