עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

בטיחות לייזרים

המעבדה לתקשוב מבצעת בדיקות מוצרי לייזר ודיודות לייזר כנדרש ביישומים שונים

כגון:

  • ממשקי תקשורת אופטיים
  • ציוד רפואי או מכשור מעבדתי
  • שירותים לגיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר (פירוט בהמשך)

מוצר לייזר המיועד לשוק האמריקאי חייב להירשם על ידי ה-FDA. אם המוצר מיועד לשוק האירופאי יש לבדוק על פי התקנים המתאימים במסגרת החובה לסימון ב-CE. ביכולתה של המעבדה לתקשוב להגיש את היצרן לרישום ב –FDA.

המעבדה מבצעת בדיקה על פי תקנים ישימים נפוצים:

  • IEC 60825-2, IEC 60825-1  - תקן בינלאומי
  • 60825-1  - תקן אירופי
  •  CFR 21 1040.10, CFR 21 1040.11 - תקן אמריקאי
  • JISC 6802 - תקן יפני

שירותים נוספים שהמעבדה מעניקה:

• בדיקות ואישורים לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה-2005
• ממונה בטיחות לייזר
• מעבדה מוסמכת לביצוע סקרי סיכונים ומדידות קרינת לייזר לצורך סיווג
• מדידות לייזר לצורך פיתוח (לינק ליכולות המעבדה)
• חישובים ואנליזות מטלב לצורך סיווג מערכות לייזר של מקורות מורחבים ונקודתיים
• מדידות וחישובים של מקורות אור (לדים , מקורות שמש UV , IPL , ועוד)
• בדיקה ודו"ח עבור עמידה במכרזים לפי המפרט הכלל למתקני חשמל פרק 8


לפרטים נוספים:

דר' אירינה אנטונוב - ראש ענף ציוד רפואי ולייזרים
טל': 03-6467804
דוא"ל antonovi@sii.org.il

זוהר כהן - ראש מדור לייזרים ומקורות אור
טל' 03-7454056
דוא"ל cohen_zohar@sii.org.il

 

צור קשר

נשמח לעמוד לרשותך