עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

אחריות הקבלן לתיקון ליקויי בנייה לפי חוק מכר דירות


על פי חוק מכר דירות 1990 קיימות שתי תקופת שבהן אחראי הקבלן לתיקון ליקויים

תקופת הבדק, אשר תחילתה ביום עמדת הדירה לרשות הקונה והיא נמשכת בין שנה לשבע שנים, על פי הפריט הלקוי

להלן תקופת הבדק לפי חוק מכר דירות :

צנרת, כולל מערכות הסקה ומרזבים - שנתיים
חדירת רטיבות בקירות ובמקלט - שלוש שנים
מכונות, מנועים ודוודים - שלוש שנים
קילוף חיפויים בחדרי מדרגות - כשלוש שנים
שקיעת מרצפות בקומת קרקע - שלוש שנים
שקיעת מרצפות בחנויות, מדרכות ושבילים בשטח הבניין - שלוש שנים
סדקים העוברים בקירות ובתקרות - חמש שנים
קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים - שבע שנים
כל אי התאמה אחרת שאינה אי התאמה יסודית - שנה אחת
בתקופת הבדק, חובה על הקבלן לתקן כל ליקוי, אלא אם הוכיח שהליקוי נגרם באשמת הרוכש.
תקופת אחריות, בת שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק
בתקופת האחריות, חובת ההוכחה על היווצרות הליקוי היא על רוכש הדירה ויש לוודא כי הליקוי אינו תוצאה של שימוש לא נכון, הזנחה או תחזוקה לקויה.

בדרך כלל, נוהגים קבלנים לבצע שורה של תיקונים בתום שנה, אולם אין זה פוטר אותם מחובתם על פי החוק. לא ניתן לבטל, לשנות ולקצר את תקופת הבדק והאחריות, אף לא בהסכמת או ויתור הרוכש בהסכם המכר.


חוק הגנת הצרכן: 
בחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981 יש מספר סעיפים הרלוונטיים לתהליך רכישת דירה

סעיף 2:
לא יעשה עוסק דבר במעשה או במחדל, בכתב ובעל פה או בכל דרך אחרת העלול להטעות את הצרכן

סעיף 3:
א. לא יעשה עוסק כדי לקשור עסקה, דבר במעשה ובמחדל, בכתב ובעל פה ובכל דרך אחרת שיש בו ניצול חולשתו השכלית או הגופנית של הצרכן.
ב. לא יעשה עוסק דבר, במעשה ובמחדל, בכתב או בעל פה, או בכל דרך אחרת, שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכן, בורותו או הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו, הכל כדי לקשור עסקה בתנאים בלתי מקובלים או בלתי סבירים או לשם קבלת תמורה העולה על התמורה המקובלת.

מתאריך 06.04.11 יצא תיקון לחוק המכר.

תיקון לחוק המכר 06.04.2011