עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

שוויון מגדרי

העיסוק בשוויון מגדרי תופס תאוצה בתודעה הציבורית בארץ ובעולם. לא בכדי אחד משבעה עשר מדדי הפיתוח בר קיימא של האו"ם, SDGs .מוקדש לתחום זה. דו"ח של האו"ם מצא כי יחסית לגברים, נשים בעולם עניות יותר, אנאלפביתיות וחווות אלימות במשפחה,.לנשים יש פחות גישה למקורות הכשרה ותעסוקה, פחות בעלות על נכסים, פחות אשראי כלכלי והן פחות פעילות פוליטית.
ארגוני התקינה הבין לאומיים הצטרפו למאמץ למגר תופעות אלו ואימצו לחיקם את מדדי האו"ם ופועלים ביחד על מנת לצמצם את הפערים וליצור שוויון מגדרי בין המינים.
https://www.iso.org/sdg/SDG05.html

גם מכון התקנים הישראלי חתם על האמנה והצהיר כי יעשה כל שביכולתו על מנת שהתקנים שיתפרסמו יבחנו באופן ישיר את הנושא המגדרי ויפעלו על מנת ליצור שוויון בין המינים וכן יפעל לאיזון מגדרי בין חברי וועדות התקינה המעבדות את התקנים

מכון התקנים נערך ליישום על ידי הכנת תוכנית פעולה, בין היעדים שהמכון הציב לעצמו הוא הגדלת שיעור הנשים הפעילות בוועדות התקינה ובחינת התקנים הקיימים בראייה של שוויון מגדרי. המכון יזם וארגן כנס בנושא לפעילי התקינה  ואף יוזם מאמרים וכתבות בנושא זה.

לפרטים נוספים:
דליה ירום, מנהלת אגף התקינה, dyarom@sii.org.il