עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

בדיקות גז לפי ת"י 158 – בדיקות גז/ בדיקת גפ"מ

בדיקת גז בהתאם לדרישות חוק התכנון והבניה ובהתאם לחוק הגז הפחמימני המעובה (תשפ"א-2020) נדרש לבצע בדיקות התקנה ובדיקות שונות בהתאם לתקן ישראלי 158 (כמו כן נדרש להציג תעודות בדיקות למערכות השונות להיתרים/כבאות).

מומחי מכון התקנים עורכים בדיקות לתקינות מערכות הגפ"מ המותקנות בשטח תוך הקפדה על איכות ומקצועיות.

כחלק ממערך הבדיקות מתבצעות הבדיקות הבאות:

  • בדיקות התקנת גפ"מ במיכלים מיטלטלים בהתקנות ביתיות.
  • בדיקות למערכות גפ"מ שעברו שינוי מהותי.
  • בדיקות התקנת גפ"מ במבנה מוגרים בהספקה מרכזית. הבדיקה תכלול בדיקות של מאגר הגפ"מ (צוברים/חדרי גז וכו'), התקנת מערכת צנרת ואביזרים.
  • בדיקות גפ"מ תקופתיות למערכות קיימות בהתאם לחוק הגז המעודכן.
  • בדיקות גפ"מ מסחרי הכוללים מאגרים, לחץ ביניים ולחץ שימוש.
  • בדיקות גפ"מ למפעלי תעשייה ותעשייה כבדה.בדיקות גפ"מ מורכבות הכוללות מאגרי גפ"מ גדולים המבוצעות ע"י מתכנן גפ"מ בכיר.

כמו כן קיימות בדיקות:

  • בדיקות תחנות תדלוק לפי ת"י 5512. הבדיקות כוללות בדיקות יבשות ורטובות בתהליך בדיקת המתקן.
  • בדיקות לחוות מילוי מיכלים לפי ת"י 5663.

מכון התקנים הישראלי בדיקת גז לפי תקן 158, אישור מעבדה מאושרת תקן 158.


להצעת מחיר ולקבלת פרטים נוספים:

שירות לקוחות אגף בניין – 0732417600 שלוחה 7 , binyan_serv@sii.org.il

ניתן לפנות גם ישירות למהנדסים הבודקים:
אורן אביכזר – 0526811844
יורי פאלצ'נקו – 0524704420