עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

בדיקות גימור

 • בדיקת מערכת הטיח באתר לפי דרישות ת"י 1920 חלק 2
  (טיח חוץ וטיח פנים בדיקת אנכיות,מישוריות ,גליות וחוזק הידבקות במשיכה צירית)
 • בדיקת תקינותם של מערכות חיפויים קשיחים מאבן טבעית לפי דרישות ת"י 2378 על חלקיו
    ת"י 2378 חלק 2 "קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בקיבוע רטוב"
    ת"י 2378 חלק 3 "קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בקיבוע יבש"
    ת"י 2378 חלק 4 "קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני"
    ת"י 2378 חלק 5 "קירות מחופים באבן טבעית: אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר "
    ת"י 2378 חלק 6 "קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת הקיר הכפול"
 • בדיקת תקינותם של מערכות חיפויים קשיחים מיחידות אבן מלאכותית בהתאם לדרישות ת"י 1872 על חלקיו
    ת"י 1872 חלק 2 "חיפוי באבן מלאכותית: חיפוי קירות בשיטת הקיבוע הרטוב"
    ת"י 1872 חלק 4 "חיפוי באבן מלאכותית: חיפוי קירות בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני"
    ת"י 1872 חלק 5.1 "חיפוי באבן מלאכותית: אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר - קיבוע יחידות חיפוי באמצעות אבזרי
    מתכת"
    ת"י 1872 חלק 5.2 "קירות מחופים באבן מלאכותית: אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר - קיבוע יחידות חיפוי בעלות
    מגרעים"
 • בדיקת מערכות של ריצוף וחיפויים מפסיפס ואריחי קרמיקה .(בדיקות גימור (סטיות בביצוע) ובדיקות חוזק משיכה צירית)
    ת"י 1555 חלק 1 "מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי חוץ"
    ת"י 1555 חלק 2 "מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי פנים"
    ת"י 1555 חלק 3 "מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף"
    ת"י 1555 חלק 4 "מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בניינים: חיפוי באריחי קרמיקה בקיבוע יבש"
 • בדיקת עובי וחוזק הידבקות של מערכות טיח תרמי חיצוני ופנימי בבניינים בהתאם לדרישות ת"י 1414 על חלקיו
 • בדיקות כח שליפת בורגי עיגון, שליפת מיתדים, עוגנים, ברגים וקוצים בהתאם לדרישות המפרט ההנדסי של מתכנן המערכת
 • בדיקת עובי צבע וגלוון על קונסטרוקציית מתכת בהתאם לדרישות המפרט ההנדסי של מתכנן המערכת
 • בדיקת מערכות של ציפויים וחיפויים במרחבים מוגנים בהתאם לדרישות ת"י 5075
 • בדיקת אטימות למקלטים ולמרחבים מוגנים בהתאם לדרישות ת"י 4577
 • בדיקת מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים בהתאם לדרישות ת"י 4570 על חלקיו
 • בדיקת אנטנה מרכזית בהתאם לדרישות ת"י ת"י 799
 • בדיקת קולטי ברקים בהתאם לדרישות ת"י 1173
 • בדיקת מעקות ומסעדים בהתאם לדרישות ת"י 1142 (גיאומטריה וחוזק)

 

לפרטים נוספים:
טלפון: 050-3033665
דוא"ל:gimurim@sii.org.il