עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

בקרה בתהליך

מערך הבדיקות של בקרה בתהליך הוא יחיד מסוגו בישראל. בדיקות אלה נועדו להקטנת היקף ליקויי הבנייה והן קריטיות לשיפור הכולל של איכות התהליך. אל תוותרו על הזמנת הבדיקות כבר משלב התכנון ובמשך ועד הבנייה עצמה. היעזרו במומחים המובילים של המכון ובציוד החדשני והמתקדם בתחום, שילוו אתכם לאורך כל חיי המבנה.


קבלן המזמין מערך בדיקות זה ממכון התקנים הישראלי, שואף לספק לדייר מוצר איכותי יותר. במסגרת "בקרה בתהליך", מלווים מומחי מכון התקנים הישראלי, בעזרת סדרה של בדיקות לאורך כל הבנייה, משלב התכניות והכנת המפרטים דרך כל שלבי הביצוע, ועד המסירה ללקוח.
מערך בדיקות בקרה בתהליך כולל שלושה שלבים:

במסגרת שלב זה נבדק התכנית האדריכלי בהיבט ההנדסי בלבד תוכניות המכר, תוכניות העבודה, תוכניות ההגשה, רשימות המסגרות, הנגרות והאלומיניום, כפי שהוגשו להיתר נכון לתאריך חתימת הסכם זה. הבדיקה נעשית מתוך רשימת הבקרה בענף איכות ה במכון התקנים הישראלי והפנייה לתקנים ישראליים רלוונטיים ותקנות התכנון וה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) התש"ל 1970 (חלקים ב', ג', ד' ו).

עריכת מפרטי המכר בהתאם לנוסח מפרט המכר החדש (תיקון התשע"ה 2015) עפ"י תוכניות אדריכליות, הנחיות היועצים השונים לפרויקט ומפרט סטנדרט של המזמין. חובת המוכר על פי חוק , לצרף לרוכש הדירה את מפרט המכר להסכם הרכישה.

 • מדידת מידות אורך ורוחב בפועל אל מול תוכניות המכר (2 מידות)
 • מדידת מידות הגובה בפועל
 • מערכת הטיח - אנכיות המשטח המטויח
 • מערכת הטיח - מישוריות המשטח המטויח טרמי/בגר/צמנטי/גבס
 • מערכת הטיח - גליות המשטח המטויח טרמי/בגר/צמנטי/גבס
 • מערכת הטיח - חוזק הידבקות המשטח המטויח טרמי/בגר/צמנטי/גבס
 • מערכת הריצוף - סטיות מקומיות
 • מערכת הריצוף - הפרשי מפלסים בין אריחים סמוכים
 • מערכת הריצוף - רטיבות חול התשתית
 • מערכת הריצוף - הפרשי מפלסים בין אריחים סמוכים
 • מערכת הריצוף - פגמים אריחי פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף
 • מערכת הריצוף - הקשה וחוזק הידבקות במשיכה צירית אריחי פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף
 • מרפסת שמש - שיפועי ניקוז
 • תא מקלחת - שיפוע רצפת תא + גודל תא
 • טרם מסירת הדירה - לפי רשימת בקרה ותיוג בדיקה ויזואלית
 • תיעוד מצולם (DVD) של מסירת הדירה


מכון התקנים הישראלי הוא הגוף המוביל את נושא האיכות במדינת ישראל. מומחי הבקרה בתהליך עוברים מסלול הכשרה ייעודי וברשותם ציוד בדיקה חדשני ומשוכלל. מערך בדיקות הבקרה בתהליך משפר את איכות ה ומדריך את העוסקים בתחום מה נדרש מהם על מנת לעמוד בדרישות ובתקנים הנדרשים.

מתוך מסקנות ועדת זיילר: ..."ההיגיון והרעיון העומדים בבסיס תורת הבקרה הוא שניתן להגיע להישגים משמעותיים בתחום האיכות, על ידי יצירת משטר בקרה. בקרה זו יכולה להשתלב הן בתהליך תכנון המבנה והן בתהליך הביצוע..."

קראו עוד על שלבי הבקרה בתהליך הבנייה ועל התרומה לשיפור איכות הבנייה בישראל.