עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

בדיקות סימון חומרים מסוכנים וחומרי ניקוי

תחומי פעילות/מוצרים נבדקים:

סימון המוצר:

 • אימות סימון המוצר בהתאם למהדורה העדכנית של ת"י 2302 חומרים מסוכנים - סימון, סיווג, תווי ואריזה

  חשוב לדעת:
  ***מאחר ומדובר באימוץ של תקינה אירופאית יש לוודא שהסימון הקיים עדכני ועומד בדרישות החוק בישראל.
  *** מאחר ויצרן חומר הניקוי משנה לעיתים את הרכב המוצר ובהתאם את גיליון הבטיחות יש לוודא שהסימון מתאים ותואם לסיכונים העדכניים.

 • אישור גיליון בטיחות המוצר SDS (Safety Data Shit)
 • אימות סיווג ע"פ CLP (דירקטיבה EC NO 1272/2008)

בדיקות המוצר:

 • בדיקת נוזל כלים ת"י 139– ניקוי ידני של כלי אוכל
 • אקונומיקה לפי ת"י 261. תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים לפי ת"י 4272
 • מוצרים לפתיחת סתימות לפי ת"י 2250


הבדיקות נערכות על פי תקנים ישראליים ובין-לאומיים.


לפרטים:
דוא"ל: pmi@sii.org.il
טל: 03-7454400