עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

המלצות לרכישה ושימוש ביחידת החתלה


יחידת החתלה לשימוש ביתי משמשת לתמיכה ולהחזקה של ילד שמשקל גופו עד 15 ק"ג. בשוק קיימים מוצרים שונים, תקינותן ואיכות הייצור שלהם קריטית לבטיחות ילדכם. הקפידו לבדוק

שהיחידה שבחרתם עומדת בתקן הרשמי והימנעו מזיופים.


את יחידות ההחתלה ניתן לחלק לשתי משפחות מרכזיות:

 • שידת החתלה – רהיט המספק אזור החתלה המבוסס על שלד קשיח, היכול לכלול אמצעי אחסון.

 • שולחן החתלה – יחידת החתלה המספקת אזור החתלה המבוסס על מבנה של רגליים או על מסגרת, היכולים להיות מתקפלים. חלק מהמתקנים הללו כוללים גם אמבט מותאם המשמש לרחיצת התינוק.


על התקן

ת"י 5115 חלק 1: יחידות החתלה לשימוש ביתי - דרישות בטיחות, הוא תקן רשמי, כלומר חובה על פי חוק לייבא, לייצר ולשווקר רק יחידות החתלה העומדות בדרישות התקן.


מה בודקים?

 • סימון והוראות שימוש בעברית

 •  חוזק מגירות

 •  יציבות

 •  חיבורים

 • מנגנוני קיפול ונעילה

 • מבנה: חורים, מרווחים, הילכדות אצבעות וכו'


המלצות לפני רכישה

 • אנא בדקו כי כל יחידה מסומנת בעברית בסימון ברור הכולל את פרטי היצרן: כתובתו וסימן המסחרי הרשום שלו (אם ויש) פרטי היבואן וכתובתו, וסימון תו תקן.

 • בדקו שישנן הוראות הרכבה ושימוש בעברית המתאימות למוצר. ההרכבה והשימוש יבוצעו רק לפיהן. יש לבחור רפידת החתלה בהתאם למומלץ בהוראות השימוש.

 • כדאי לשמור את הוראות ההרכבה והשימוש בהישג יד גם לפעמים הבאות בהם תוציא את המוצר ממקום אחסונו ותרכיב אותו לשימוש חוזר.

 • לפני השימוש הראשוני הסירו והרחיקו מהישג ידו של הילד את הניילון ששימש לאריזת המוצר כדי למנוע סכנת חנק.

 • קראו את המידע המופיע על פתקיות הסימון שעל גבי המוצר, הוראות השימוש והאזהרות. המידע המופיע בהם חשוב ויש לפעול לפיו.

 • מידות המינימום למשטח ההחתלה יהיו (ההבדלים במידות נובעים מהבדלים בשימוש. התקן מבדיל בין שני טיפוסים של יחידות החתלה):

               o ליחידת החתלה מטיפוס 1: פריט המיועד לשמש להחתלת ילדים שגילם עד ל-12 חודשים בקירוב- מידות פנימיות של יחידת החתלה: לפחות  380 מ"מ רוחב ו 650 מ"מ אורך  

               o ליחידת החתלה מטיפוס 2: פריט המיועד לשמש להחתלת ילדים שגילם עד ל-36 חודשים בקירוב- מידות פנימיות של יחידת החתלה: לפחות  550 מ"מ רוחב ו750 מ"מ אורך

 • מומלץ לבצע בדיקה ויזואלית ולוודא שבמוצרים אין פינות חדות, צינורות שקצותיהם נגישים ופתוחים, חלקים פגומים, שברים, סדקים, חריצים או חורים, העלולים לגרום לפגיעה בילד.

 • בחנו האם קיימים פתחים נגישים בשאר חלקי היחידה שעלולים לגרום להילכדות ראש הילד כשהוא נמצא סמוך ליחידה למשל בשעת משחק.

 • למניעת פגיעה או חנק, אסור שאורכם החופשי של רצועות, שרוכים או בדים צרים אחרים יהיה גדול מ-22 ס"מ וכן אסור שהמידה ההיקפית של לולאות נגישות יהיה גדול מ-36ס"מ.

 • אם חלק כלשהו של יחידת ההחתלה ניתן לקיפול הוא חייב לכלול מנגנון נעילה כזה שימנע קיפול אקראי בזמן שימוש.

 • היזהרו מחלקים שעלולים להישלף ע"י הילד ולהיבלע על ידו.

 • בדקו הימצאות מעצורים בחלק מהגלגלים ושהם אכן מונעים מהגלגלים מלהתגלגל.

 • השימוש בברגים להידוק ישיר (ברגים היוצרים תבריג בחומר אליהם הם מוחדרים בפעם הראשונה – כגון בורגי עץ) אסור בחלקים המיועדים פרוק לשם העברה או אחסון מאחר וחוזק החיבור בפרוקים והרכבות חוזרים יורד.

 • מגרות חייבות להיות מצוידות במנגנון שימנע הוצאה מלאה שלהם מהיחידה באופן אקראי, על מנת לשלול מצב שפתיחה לא זהירה של המגרה תגרום לשליפתה).

 •  אזור ההחתלה חייב להיות תחום במחסומים. בהתאם למבנה ומידות אזור ההחתלה קובע התקן את גובה המחסומים והאם נדרשים מחסומים משני צידי אזור ההחתלה או משלושה צדדים. המחסומים יהיו מחוברים היטב ליחידה.

 • חלקים נעים כגון מדפי החתלה מתקפלים יכילו מנגנון המונע סגירתם באופן אקראי.


המלצות לשימוש נכון:

 • בדקו האם נוצרים אזורים בהם עלולות להיות נקודות גזירה או צביטה נגישות לילד כשהוא על גבי המשטח מחלקים המיועדים לנוע בזמן השימוש.

 • מומלץ לבצע, מידי פעם, בדיקה חזותית לוודא שאין שברים, סדקים, חיבורים רופפים וכד'.

 

חשוב לדעת! כדי להימנע מזיופים, מוספרו תוויות תו התקן וכל מדבקה נושאת מספר סידורי.