עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

תהליך קבלת היתר תו ירוק

1. הגשת טופס בקשה
2. בחינה והתאמה של מפרט ירוק
3. קבלת הצעת מחיר הכוללת:

  • בדיקת תיק המוצר/ תיק שירות
  • ביצוע בדיקות מעבדה במידה ונדרשות ע"פ המפרט הירוק
  • ביצוע מבדק ירוק באתר הייצור

במידה וכל השלבים הסתיימו בהצלחה

4. המלצה לאישור מתן היתר תו ירוק
5. אישור היתר תו ירוק
6. חתימת יצרן על הסכם פיקוח
7. קבלת היתר תו ירוק
   היתרים לדוגמה: שירות ירוק/בנייה ירוקה/מוצרים

 

תרשים קבלת היתר תו ירוק