עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

תהליך התעדה

תהליך התעדת מבנה לבנייה ירוקה מתבצע על פי אמות המידה המפורטות בת"י 5281. על היזם להגיש אוגדן המפרט את עמידת הפרויקט בסעיפים השונים ולצבור מינימום 55 נקודות. שלבי הבדיקה מתבצעים על פי אבני הדרך המפורטים להלן.

תהליך התעדת מבנה לבנייה ירוקה


תהליך התעדת מבנה לבנייה ירוקה