עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

מבנים ירוקים

מבנה ירוק הוא מבנה שקיבל היתר לסימון ב"תו ירוק" ע"י מנהלת התו הירוק. מבנים אלו נבדקו ונמצאו עומדים בדרישות התקן (ת"י 5281), לרבות בדיקה של ועדה מקצועית בלתי תלויה שוידאה כי ההתעדה בוצעה במקצועיות ובהתאם לנהלי איכות מחמירים. קבלת היתר לסימון כ"מבנה ירוק" כוללת אפשרות תליית שלט "בנין ירוק" (ראו מסמך "שלט ירוק" להורדה בעמוד זה) לסימון המבנה. כל מבנה קיבל דירוג על פי רמת עמידתו בדרישות התקן: 1 עד 5 כוכבים (גרסת 2011 ומעלה) או ירוק / מצטיין (גרסת 2005).