עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

בקשה לביטול היתר בתו תקן או תו בטיחות

סמן את הבקשה המתאימה:

*ביטול זמני יכול להתממש רק במקרה של הפסקת ייצור/תחזוקה לתקופה (עד 6 חודשים).

אני מתחייב לא לסמן את המוצרים בתו תקן, לא להשתמש בו ולא להזכיר אותו בפרסומי או במכתבים או בדברי פרסומת.

לא נבחר קובץ

*הערה – יש למלא את הפרטים במלואם בהתאם לבקשתך.