עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

המלצות לרכישה ושימוש במיטת קומתיים או מיטה גבוהה

בשוק קיימים דגמים שונים של מיטות קומתיים או מיטות גבוהות. מיטה אשר לא יוצרה כנדרש עלולה להוות סכנה למשתמש, מנפילה מגובה ועד הילכדות ראש או רגל בחלקים ממנה. כדי להימנע מפגיעות, קראו מה חשוב לבדוק.

 

על התקן:

התקן הישראלי למיטות קומותיים ת"י 4007 חלק 1 (מיטות קומותיים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות ובדיקות) הוא תקן רשמי שדרישותיו מחייבות על פי חוק. כלומר, חובה לייצר, לשווק ולייבא רק

מיטות קומותיים העומדות בדרישות התקן.


מה בודקים?

 • מבנה המיטה - קצוות, תחתית, מעקה בטיחות

 • חומרים

 • חוזק - מסגרת ואביזרי חיבור

 • מרווחים

 • סולם

 • מידות השלבים

 • יציבות


המלצות לפני רכישה

 • התקן חל על מיטות שניתן להרכיבן זו מעל זו או מיטות שגובה תחתיתן מהרצפה 800 מ"מ ויותר.

 • ודאו שמצורפות הוראות הרכבה למיטה. הרכיבו את המיטה בהתאם להוראות בלבד - אין לשנות, להוסיף ואין לגרוע מהמוצר המקורי. מומלץ לשמור את הוראות ההרכבה והשימוש לכל תקופת השימוש במיטה.

 • בדקו כי למיטה העליונה יהיו מעקי בטיחות מכל ארבעת הצדדים וכי המעקים לא יהיו ניתנים להסרה או שליפה ללא שימוש בכלי עבודה.

 • בדקו שגובה המעקים, מפני תחתית המיטה (ללא המזרן) יהיה לפחות 260 מ"מ.

 • המרווחים בין חלקי המעקה או בין המעקה למסגרת המיטה יהיו 75-60 מ"מ

 • בדקו קיומו של סימון המורה על הגובה המרבי של פני המזרן המתאים למיטה (ניתן להיעזר בהוראות השימוש - שם צריכה להיות הפנייה למיקום הסימון במיטה), ודאו שהסימון מתיר גובה פנוי, בין פני המזרן לקצה העליון של המעקה של 160 מ"מ לפחות.

 • התחתית צריכה לאפשר אוורור של המזרן אותו היא נושאת. תחתית אטומה אסורה לשימוש!

 • ודאו שהתחתית מחוברת בצורה יציבה ואינה ניתנת להזזה אקראית ושימו לב שהמרווח בינה לבין מסגרת המיטה אינו עולה על 25 מ"מ.

 • בדקו אם הסולם המשמש לעלייה אל המיטה העליונה – נמצא בצד הארוך של המיטה,האם הוא מחובר בצורה בטוחה ויציבה למיטה, האם ניתן לעלות למיטה בצורה נוחה ובטוחה והאם המרחק בין השלבים מתאים. לפי דרישות התקן המרחק בין המשטחים העליונים של השלבים יהיה בין 200 ל- 300 מ"מ - מרווח זה בין כל זוג שלבים סמוכים יהיה קבוע ואחיד.


כשהמיטה בשימוש מומלץ לבצע, מדי פעם, בדיקה חזותית לוודא שאין שברים, סדקים, חיבורים רופפים וכד'.