עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

מערכות הבניין

מומחי ומהנדסי מכון התקנים עורכים מגוון רחב של בדיקות למערכות הבניין, בהתאם לדרישות התקנים.
לפניכם סוגי המערכות הנבדקות ופרטי הבדיקות עצמן.

 • בדיקות מערכות שרברבות לפי ת"י 1205
 • בדיקות מערכות סולאריות
 • בדיקות מערכות גז
 • בדיקות אפיון רשת אספקת מים
 • בדיקת מתקן אנטנות לקליטה משותפת


בדיקות מערכות שרברבות לפי ת"י 1205

צנרת מתחת לבניין
צנרת נקזים ומי גשמים מתחת למפלס 0.00±.

קולטני מי גשמים
צנרת אנכית של מי גשם בבניין.

צנרת מים בתוך הדירות
בביקור הראשון תיבדק דירה לדוגמא. לכל 8 יח"ד נוספות – בדיקה נוספת.

צנרת נקזים ודלוחים בתוך הדירות
בביקור הראשון תיבדק דירה לדוגמא. לכל 8 יח"ד נוספות – בדיקה נוספת.

מערכות אספקת מים משותפת בתוך המבנה
מסוף קו הספקת המים שמחוץ לבניין עד לצנרת המים הדירתית.

מערכת הניקוז
צנרת המקבלת את השפכים מהדירות ומעבירה אותם אל מערכת הביוב או אל הצנרת מתחת לבניין.

מערכת אספקת מים מחוץ למבנה
ממד מים ראשי עד לכניסה לבניין.

מערכת ביוב
מתא בקרה ראשי עד לחיבור לביוב עירוני.
הבדיקה תבוצע ב- 2 ביקורים.

מערכת תיעול ומי גשמים
צנרת מחוץ לבניין המנקזת מים אשר אינם שפכים.
הבדיקה תבוצע ב- 2 ביקורים.

מערכת להגברת לחץ המים
משאבות, מיכלי אגירה וכו'.

קבועות שרברבות
בביקור הראשון תיבדק דירה לדוגמא. לכל 8 יח"ד נוספות – בדיקה נוספת.

מערכת כיבוי אש
הידרנטים וברזי שריפה פנימיים וחיצוניים.

 • בדיקת קיומן של תוכניות
 • בדיקת מוצרים
 • בדיקת התקנה של מערכת
 • בדיקת התאמה לתוכניות
  בדיקת אטימות של מערכת

בדיקות מערכות סולאריות
בדיקת מערכות סולאריות תרמו סיפוניות או מאולצות לפי ת"י 579.

בדיקות מערכות גז
בהתאם לדרישות ת"י 158 על חלקיו


ענף "איכות הבניה"

יקיר אזולאי, ראש מדור בנייה
טלפון: 03-7454720

‎052-6902778‏,             yakir_az@sii.org.il